اهداف استرتیژیک اقتصادی شاروالی هرات

Posted on at


پلان  انکشاف  یافته  در نتیجه بیش از  15  جلسه کاری کمیته رهبری اقتصادی  شاروالی  ویک جلسه بخاطر تعیین دیدگاه اقتصادی در سطح جامعه به اشتراک حدود  50  تن  از افشا مختلف  جامعه اعم  از خانم ها وآقایان  از ارگان های دولتی جامعه  مدنی  پوهنتون وسکتور خصوصی است

تمام پروسه  کاری این پلان مدت یک سال را در بر گرفته وهمچنان قابل  یاد آوری می باشد  که کمیته رهبری در طول ساخت  این پلان بنا به ضرورت  از اشخاص  مشخصص بحیث  مهمان مخصوص در رشته های مختلف  مانند :مشخصص بخش زراعت  اقتصاد  حقوق  واساتید  پوهنتون  دعوت به عمل آورده  و ازنظریات  شان استفاده کرده است 

"الف: "بهبود  خدمات رسانی شاروالی

"اول ." جمع آوری  زباله ها

شهرهرات در حدود  1.2  ملیون نفوس دارد  که در 12 ناحیه  شهر زندگی می کنند  و آنها روزانه  مقداری  زیادی  زباله  تولید  می کنند  که  در حدود  1000  متر مربع  یا یک تن  زباله  هر روز  توسط  بخش  تنظیف  شاروالی  وسکتور خصوصی از شهربه بیرون  انتقال  داده می شود

 در حدود  2  سال   می شود  که جمع آوری زباله های  حدود 5 ناحیه  از شهر هرات  به سکتور خصوصی واگذارشده که هر روز  از دروازه  هر خانه  جمع آوری  و به بیرون  از شهر  انتقال  می دهند  اما هنوز تمام  نواحی 12 گانه  به بخش  خصوصی  واگذار نشده  است . باشندگان  نواحی  که سکتور  خصوصی  مسولیت  جمع آوری  زباله های شان را بر عهده دارند  از این روند  راضی می باشند  وهر فامیل  هفته ای  40 افغانی  به سکتور  خصوصی     پرداخت می کند  مثلا  یک ناحیه تقریبا  12000  فامیل دارد

شاروالی  نظر به کمبود  پرسونل  بودجه  و امکانات  نمی تواند طوری  که لازم  است  زباله ها را به وقت و زمان و از تمام جاهای شهر جمع وانتقال بدهد بوسیله ی  این پلان  توقع  می رود که جمع آوری  وانتقال زباله های  تمام  دوازده  ناحیه بشمول ساحات تجارتی  به سکتور خصوصی  از طریق  توافق  و امضا قرار داد طویل  المدت واگذار شود ونقش شاروالی به نظارت و کنترول تغییر نماید . خصوصی سازی  این روند مفادهای زیر رادر بر خواهد داشت

سکتور خصوصی  می تواند جمع آوری  و انتقال زباله ها  را به یک شکل بهتر وبه موقع  انجام دهد که از  کثیف شدن شهر جلوگیری می کند

تغییر نقش  شاروالی  از اجرابه کنترول و سر پرستی فعالیت  باعث  افزایش  بهره وری و موثریت  خدمات رسانی  شاروالی  می شود

<<افزایش اشتغال زایی>>

<<افزایش در آمد  برای سکتور خصوصی>>

<<بهبود خدمات  رسانی  به شهروندان  >>

 

فردینا  عالمیار    About the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160