قسمت دوم: انسان کیست؟

Posted on at


انسان کیست؟


وقتی خداوند ساخت حیوانات و کاینات را به اتمام رساند، گفت حالا ما انسان را میسازیم انسان را کپی از جنس خود خواهیم ساخت و انسان از جنس ما خواهد بود.


خداوند انسان را به شیوه ای که دیگر مخلوقات را خلق کرد نیافرید بلکه بجای دادن"دستور" کمی خاک قرمز از روی زمین برداشت و انرا بشکل بدن دست، پا، بازو و قلب و.. و همچنان به این بدن سر با بینی، چشم، گوش، دهن و غیره اعضا داد بعد از شکل گیری کامل ان خدای متعال روح خود را به او دمید و انسان زنده شد، در ان لحظه انسان محکم و استوار در مقابل خداوند ایستاده شد و خداوند نامش را "ادم" نهاد. و کلمه ادم به معنی "زمین" یا "گل قرمز" میباشد.باغ بهشت


 خدای متعال بعد از خلقت ادم یک باغ سبزی را بنام بهشت بنا نهاد و کلمه بهشت به معنی َ"لذت" میباشد. این باغ صدها کیلومتر طول و عرض داشت. خدای متعال این باغ را با سبزه های سبز، گلهای رنگارنگ و درختان میوه مزین کرده بود، در وسط باغ رودی جریان داشت که باغ را ابیاری میکرد.دو درخت خاص بهشت


در وسط بهشت دو درخت بنام درخت "زندگی" و درخت "درختی که درمورد خوب و بد دانش داشت" وجود داشت، در واقع هیچکس نمیفهمد که ان درختان در ظاهر چگونه بودند فقط میدانیم که بسیار زیبا و دلفریب بودند در کل باغ بهشت زیباترین مکان در روی زمین بود و هرکس در ان احساس خوشحالی میکرد. 


خدای متعال ادم را در این باغ گذاشت و به او وظیفه داد تا از باغ مواظبت نموده و میوه های انرا جمع اوری کندیک دستور و یک اخطار


 خداوند به ادم گفت: من تمام درختان و گیاهان باغ را در اختیار تو گذاشتم. و تو از همه میوه های این درختان میتوانی تغذیه کنی اما از درخت "دانش" حق تغذیه را نداری و نباید به ان درخت نزدیک شوی، اگر از ان درخت میوه ای بخوری خواهی مرد!!


 


selfish BanooAbout the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160