دخت افغانم!

Posted on at


آری من دخت افغانم ، که در سرزمین زیبایی ها، در جایی که خاک آن اجداد ، پدرکلان ها، پدرمادر و خودم را درآغوشش پرورش داده است و با آسمان آبی دریا مانندش چنان خودنمایی میکند که گویا درشب ها ستاره های قشنگ و ماه زیبایش همانند الماس می درخشد ، زنده گی میکنم...


آری من دخت افغانم ، در سرزمین عشق و رعنایی، جایی که رنگ انارش رنگ عشق را خجل میسازد ، لاجوردش آبشارهای دنیا را با رنگ آبی اش محو می سازدو کوه های سر به فلک کشیده ی آن ستاره گان زمین اند ، زنده گی میکنم....


آری من دخت افغانم و در سرزمین مهربانی ها ، جایی که مردمانش در یک دسترخان کوچک ولی با دل های بزرگی که سرشار از محبت و مهربانی است غذا میخورند ، و مهمان نوازی و مهربانی شان در جهان بی نظیر است ، زنده گی میکنم....


اما......اما..... و اما....


با این همه زیبایی سرزمین قشنگم را دشمنان ظالم ووحشی به ویرانه ی بیش تبدیل نکرده اند ...


آری من دخت افغانم ! و امروز فریاد میزنم من دخت افغانم و بادستان کوچکم این سرزمین را از ویرانه به زیباترین آبادی دنیا تبدیل خواهم کرد..........!


آری من دخت افغانم....!!!About the author

saranikzad

Student at Mahjubaherawi High School.
Interested to writing topics ,study knowledge books .

Subscribe 0
160