طریقه پختن گوسفند سخاری

Posted on at


مواد لازم برای پخت گوسفند سوخاری


گوسنفد آماده شده,سیر,سرکه,نمک،فلفل


در مرحله ی اول گوسفند آماده شده را یک شب در داخل سیر ,سرکه نمک و فلفل اخته میکنند و بعد فردای آن روز یک تنور را مملو از آتش کرده و بعد از داغی تنور مقدار آتش اضافی آن را خارج نموده و بعد گوسفند را بالای یک میله داخل تنور آویزان میکنند و بعد سر تنور را همراه یک ظرف پوشانده و آن را گل میکنند تا هوا وارد تنور نشود و به مدت 2 الی 3ه ساعت میگذارند تا گوسفند پخته شود و بعد آن را از تنور کشیده و همراه با سبزی جات و دیگر مواد تزیین نموده و صرف میکنند.و بیشتر این نوع غذا در ولایت بادغیس و هم چنین هرات مروج استAbout the author

160