نا امنی در هرات

Posted on at


هرات یک شهر فرهنگی است که از محیط و طبعیت زیبایی برخوردار است اماکن تاریخی و جاهای دیدنی زیادی دارد و بعد از چند


دهه جنگ دوباره شروع به باسازی شد و جاهای که تخریب شده بود دوباره به شکل اول برگشته و آبادی ها و باسازی های زیادی


در آن دیده میشود اما در این اواخر این شهر یکی از نا امن ترین شهرها شده و قتل،ترورها،اختطاف و....در آن به زیاد دیده میشود


همه جاه را وحشت گرفته و مردم نمیتوانند به فکر آرام از خانه های شان بیرون شوند احساس ترس و نا امنی میکنند.تروها،قتل و کشتارها اختطاف همه به خاطر گرفتن پول هنگفت از فامیل های این اشخاص بی گناه است فیصدی زیاد این کارها به


خاطر نبود کار و بی کاری برای جوانان و فیصدی هم به خاطر خصومت های شخصی میباشد با وجود این همه مشکلات و نا امنی


ها که مردم و زنده گی مردم را تهدید میکند هیچ راه حلی برای از بین بردن این مشکلات صورت نگرفته ومردم هم همه پریشان و


در حالت بدی به سر میبرند باید هر چه زود تر درباره این مشکلات توجه جدی صورت بگیرد اگر نه اشخاص بیگناه قربانی این همه


نا امنی ها میگردند.بیشترین اشخاصی که قربانی این نا امنی ها میگردند طبقه تجار،صراف و پولداران هستند که اشخاص ظالمی که دربین جامعه وجود


دارند که از فامیل این اشخاص یک عضو آنها را گرفته با خود میبرند بعد از بردن از این فامیل پول زیادی طلب میکنند و این فامیل


را تهدید های زیاد میکنند و به آنها گفته میشود اگر این مبلغ پول را نپردازند فرزند شان را زنده نخواهید دید اعضای فامیل هم مجبور


میشوند که هر چه زودتر این مبلغ هنگفت را آماده کرده و زنده گی اولاد خود را از خطر نجات دهند اما متأسفانه در بسیاری از این


اختطاف ها بعد از گرفتن مبلغ پول باز هم اولاد فامیل را از بین میبرند که این بسیار درد آورومتأثر کننده است باید نداهای این افراد


بیگناه را هرچه زود تر شنید و باید هر چه زود تر دامنه این مشکلات و فساد ها از همه جاه ها بخصوص از ولایات نا امن برداشته


شود تا مردم بتوانند به آرامی زنده گی کنند.بسیاری از مردم که این حادثه های دلخراش و وحشتناک را مشاهده کردند به فکر بیرون شدن از افغانستان شدند خواستند خود را از


این مشکلات نجات بدهند و به کشور های بیگانه و به فضای امن آن کشورها پناه ببرند و خود را از این مشکلاتی که جان شان را


نیز تهدید میکرد نجات بدهند و فیصدی زیادی از مردم از راه های قاچاقی به ممالک خارجی برای زنده گی کردن میروند این کار


شان معنی این را میدهد که گویا آنها از این مشکلات خسته شده اند و دیگر توان کشیدن این همه رنج ومشکلات را ندارد درصورتی


که میدانند که امیدی برای امن و آرام شدن هم نیست هر چه انتظاری کشیدند باز هم هیچ امیدی برای امنیت وجود ندارد و همه چشم


امید شان دولت است که دولت بتواند یک راه حل جدی برای این همه مشکلات پیدا کند و مردم را از این پریشانی ها نجات دهند.
About the author

160