مورچه،یک معجزه دیگر قرآن

Posted on at


قرآن کریم در بر گیرنده معجزات علمی زیادی است که خداوند آن را برای پیامبرش بیش از هزار سال قبل آشکارساخت که این معجزات امروزه کشف شده است و اثباتی برای الهی بودن قرآن کریم است


.


خداوند در قرآن کریم گفته است (تا چون مورگه ها به دره رسیدند، مورچه ی گفت:ای مورچه ها به لانه هایتان روید، مبادا سلیمان و لشکرش پایمال مان کنند و خود


آگاه نباشندتحقیقات در مورد مورچه ها با استفاده از پیشرفته ترین وسایل علمی جدید نشان میدهد که مورچه ها در میان خود برای ارتباط گرفتن از ارتباط شیمیایی استفاده میکنند


 


 


و همچنان بیان شده است، که وقتی این مورچه ها به خطری مواجه میشوند قطرات کوچکی را از غده دفاعی خود ترشح میکنند و این یک فرمان برای دیگر  مورچه هاست تا از وجود خطر آگاه شوند .اولین ماده که توسط مورچه دیگر شناسایی شود، شاخک های خود را تکان میدهند و بالا میبروند تا دیگر بوی ها را نیز بگیرند .وقتی به نزدیک شدند به تمامی جهات میدوند تا منبع خطر را پیدا کنند تا با آن مقابله کنند .و این موجودات کوچک برای صحبت کردن میان یکدیگر از ارتباط شیمیایی استفاده میکنند و همین یک نوع صحبت میان شان است.و یکی از بهترین صفات یک


مورچه فدا کردن جان خود بخاطر مورچه دیگر استمورچه بیشتر زنده گیش را به تلاش، زحمت و مشقت میگذراند.روشن شده که مورچه ها در شبانه روز تنها 9 دقیقه میخوابد.اینجاست که باید به  قدرت خدای تبارک و تعالی پی ببریم .


و اگر در میان انسان و مورچه مقایسه داشته باشیم، مورچه در تمام حالات برتری خواهد داشت مثلا:مورچه در خلقت عمرش250میلیون سال است در حالیکه از انسان بیش از 40 هزار سال نخواهد شد.مورچه ها بیشمار ترین خلقت روی زمین اند. حس بویایی مورچه 6 برابر انسان است


.


مورچه کارگر میتواند 52 برابر وزن خود را انتقال دهد در حالیکه انسان قادر به این کار نیست.


. مورچه هیچگاه خسته، افسرده و ناامید نمیشود.About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160