عشق

Posted on at


        


                عشق


الحمدلله الذی هوالعاشق والمعشوق وهوالهادی والمطلوب والصلاة        


والسلام علي رسوله المحبوب وعلي آله واصحابه المجذوب


رسول الله(ص)می فرمایند:محبت دنیا اساس همه اشتباهات است


علاقه به هرچیز دوست داشتن میگویند.بالاترین حد دوست داشتن را عشق مینامندوعشق به دوقسم است مجازی وحقیقی عشق مجازی چیزهایی که دراین دنیا گاهی به آن دلبسته می شویم که روزی فنا میشود وازبین میرود واما عشق حقیقی هیچوقت فنا نمیشودوازبین نمیرود وآن عبارت ازعشق الله پاک است که عاشق بنده گان خود است وبه آنها نعمات خوبی عطا کرده .عشق کلمه مقدس بسیارمبارکی است که هرکس لایق آن نیست مگربنده گان مخلص الله(ج)عشق واقعی تنها عشق الله است عشق باالله یعنی عشق لایتناهی عشق بهترین نعمت برای مؤمنان است که الله داده است                                                   شعر                                            


با درد بسازچون دوای تومنم   درکس منگر چون آشنای تو منم         گربرسرکوی عشق ماکشته شوی   شکرانه بده که خونبهای تومنم       ای انسان!بیاندیش,چه سری ترا به سجده ملایکه رساند وتورا مقربان آسمان سجده کردند وچه انگیزه ای تورا شریفترین موجود قرارداد پس این همه کرامت به سبب جوهر محبت ونایره عشق است ای انسان!خدا ازتو دور نیست هرکجا که باشی حضور دارد از نفس زدن هایت به تو نزدیکتر است عشق بورزید در عشق زندگی کنید وجویای عشق باشید چه خوب است که آن عشق حقیقی باشد چون خداوند همیشگی وابدی است یادتان باشد روزی ازتمام عشق های مجازی خسته خواهید شد وتنها به عشق لایتناهی خداوند چنگ خواهد زد چه خوب است که عشق حقیقی در ما وجود داشته باشد


 


 


 


 About the author

160