قراردادن آهنگ یافیلم دروبسایت

Posted on at


گاهی اوقات برایتان پیش آمده که دلتان بخواهد فیلم یا آهنگی را به گونه ای در سایتتان قرار دهید که رابط گرافیکی آن وجود داشته باشد و کاربر بتواند آن را کنترل کند.


پیشنهاد ما در اصول طراحی وب، استفاده از تگ Embed می باشد. این تگ همانند تگ درج تصویر مورد استفاده قرار می گیرد.


در این روش، برای آهنگ یا فیلم یا فایل فلش مورد نظر، نرم افزاری مثل Media player برای کاربر باز می شود؛ و او می تواند فایل را تکرار و یا متوقف کند.


در این روش، نیازی به دانلود کامل فایل نیست و هر مقداری که کاربر از سرور دریافت کرد را می تواند ببیند.<Embed> :


حالت ساده و عمومی استفاده از این تگ به صورت زیر می باشد:


<Embed      src=”  نام فایل  .  پسوند فایل  >


 


پارامتر Width  و  height  :


در اصول طراحی وب، همانند قبل این پامترها اندازه ی طول و عرض را مشخص می کنند؛ که در اینجا اندازه ی رابط گرافیکی مد نظر است.


 


پارامتر Autostart  :


در اصول طراحی وب، این پارامتر تعیین می کند که فایل به محض بارگذاری صفحه برای کاربر پخش شود یا خیر. این پارامتر دارای دو مقدار False و True  می باشد و مقدار پیش فرض آن False است.


 


پارامتر Loop  :


در اصول طراحی وب، با استفاده از این پارامتر، تا زمانی که کاربر دکمه ی توقف را نزده و یا صفحه باز است، مدام تکرار می شود. این پارامتر نیز دارای دو مقدار False و True  می باشد و مقدار پیش فرض آن False است.


 


پارامتر Hidden  :


در اصول طراحی وب، با استفاده از این پارامتر دکمه های رابط گرافیکی مخفی می شود و کاربر هیچ کنترلی روی پخش فایل مورد نظر ندارد و از پخش آن نمی تواند جلوگیری کند.


 


کدهای مربوط به تصویر بالا:


کدهای صفحه اصلی:


 


<html>
<head>
<meta   charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>
<frameset    rows="200,700">
 <frame    name="header"    src="/header.html">
 <frameset    cols="250,500,250">
    <frameset    rows="200,300">
      <frame    name="tb1_1"    src="/tb1.html">
      <frame    name="tb1_2"    src="/left_embed.html">
    </frameset>      
  
  <frame    name="pic"    src="/pic2.html">
    <frameset    rows="200,300">
      <frame    name="tb2_1"    src="/tb2.html">
      <frame    name="tb2_2"    src="/right_embed.html">
    </frameset>
 </frameset>
</frameset>
</html>


 


کدهای قسمت آهنگ:


 


<body bgcolor="#f9d7a0">
<center>
<hr><br>
<embed    src="/pic/Sleep Away.mp3">
</center>
</body>


 


کدهای قسمت فیلم:


 


<body    bgcolor="#f9d7a0">
<center>
<hr><br>
<embed    src="/pic/Wildlife.wmv">
</center>
</body>


 


 About the author

Afwebco

I am A Young Web Developer I Have A keen Interest In The Field Of Web Design ,Linux,Configuration Of Linux Server and..I am Familiar With The Programming Language Such As C#, ,JAVA,PHP,HTML,CSS3. You Can Join Me In Facebook : https://www.facebook.com/N4B3L4M3R3:
https://www.facebook.com/Afwebco
https://www.Youtube.com/user/Afwebco:
https://www.twitter.com/Afwebco

Subscribe 0
160