صبر بر بلا

Posted on at


داستان ایوب و بیان بلاهایی که بدان مبتلا گردید و دعا و به فریاد خوانی پروردگارش برای نجات از بلایی که بر او نازل شده است وبیان نعمت و منت پروردگار با از بین برداشتن گرفتاریها و مشکلات از او  و بیان اعطای نعمتهای چند برابر در اثر صبر و شکیبایی، تمام این مسایل، درسهای اموزنده و عظیمی را برای ایمانداران دربر دارد.  باید ایمان داشت که ایوب پشوایی مصیبت زده ها و بلا دیدگان است.( بلا و مصیبت نشانه بدبختی و گنهباری شخص نیست) چرا که پیامبران خدا(با سعادت و پاکی که دارند) از بلا و مصیبت به دور نبوده اند. حتی مشکلات و بلای انان به مراتب بیشتر از انسانهای عادی بوده است.


پس برای ما معلوم میشود که نزول بلا بر انسان نشانه بدبختی و تباهکاری نیست و سعادت و بدبختی در دنیا مربوط به ایمان و بی ایمانی و نیکوکاری و بدکاری نیست.چون دنیا محل دادن پاداش و کیفر نیست. دنیا محل ازمایش و مزرعه و کشتزار اخرت است و سرانجام صبر، دریافت پاداش چند برابر است. ایوب هنگامی که با از دست دادن ثروت و خانواده اش مورد ازمایش قرار گرفت و ناراحتی های فراوان جسمی متحمل شد و با صبر و شکیبایی با همه انها روبرو گردید، نتیجه اش این بود که خداوند او  را تحت عنایت و رحمت خود قرار داد و سلامتی جسمی را به او برگرداند و چندین برابر ثروت و افراد خانواده قبلی به او ثروت و اولاد بخشیدوقتی انسان بلا و صبر ایوب را بیاد اورد در حالی که او بهترین انسان وقت خود بوده است، نفس خود را بر مصیبتها و بلاها بر صبر عادت میدهد علاوه بر این صبر یکی از اخلاقهای حمیده و صفت انبیا و اسلحه متقیان و نیکوکاران است. به نحوی که هیچ پیامبر و رهبر و اصلاح طلبی بدون صبر پیروز نشده است.About the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160