آشنایی با عبدلله بن مسعود

Posted on at


آشنایی با عبدلله بن مسعود


نامش عبدلله از جمله صحابی جلیل القدر حضرت محمد (ص) بود وبه قبیله بنی هذیل منسوب است وی دو بار به حبشه هجرت نمود ودو در مرتبه سوم از حبشه به مدینه منوره هجرت نموده وپس از آن همیشه با رسول الله (ص) می بود. یکی از شیش تنی بود که از همه پیشتر به دین اسلام مشرف گردید. چون وی بعد از این که به مدینه منوره نزد حضرت محمد (ص) آمد وهمیشه نزدش بود از همین خاطر در میان صحابه کرام به صاحب العصا ،صاحب الوساده ،وصاحب المطهر)شهرت داشت .


بحر علم و دانش بود ،قرآنکریم را به آواز شیرین تلاوت می نمود ،وی علاوه بر مقام علمی ،مجاهد حقیقی در سنگر حق نیز بود ، در غزوه بدر ، احد ، خندق، و غزوات دیگر اشتراک ورزید. او در سال 32 هجری بعد از شهادت حضرت عثمان (رض) جهان فانی را وداع گفت.


احادیث روایت شده از عبدلله بن مسعود


عبدلله بن مسعود گوید:پیغمبر (ص) فرمود: دشنام و توهین به مسلمانان باعث فاسق شدن و خارج شدن توهین کننده از قانون و دستور اسلام است و جنگ با مسلمان از صفات کافران است . (صحیح البخاری )


عبدلله ابن مسعود گوید: از پیغمبر (ص) پرسیدم : چه عملی به نزد خداوند (ج) از سایر اعمال محبوب تر است ؟ پیغمبر (ص) فرمود : خواندن نماز در وقت خودش ، گفتم : بعد از انجام نماز در وقت خودش چه عملی بهتر است ؟ فرمود : نیکی وخدمت در حق پدر ومادر، گفتم :پس از آن چه عملی بهتر است ؟ فرمود جهاد در راه خدا ، ابن مسعود گوید : پیغمبر (ص) این جواب ها را به من دادند ، اگر سوال بیشتری می پرسیدم باز جواب بیشتری میداد.


عبدلله بن مسعود گوید:پیغمبر (ص) فرمود: کسی که ( بهنگام بلا ) سیلی به صورت خود بزند ویقه وپیراهن را پاره کند ، وبه شیوه دوران جاهلیت به گریه وزاری بپردازد ، از ما نیست .( وبا چنین کاری دچار معصیت وگناه بزرگی می شود و عملی از خود نشان می دهد که مخالف اسلام است ) (صحیح البخاری )


عبدلله بن مسعود گوید:پیغمبر (ص) فرمود:بر شما لازم است تا راستی پیشه کنید؛ زیرا راستی به نیکی راهنمایی می کند و نیکی به بهشت راهنمایی می کند، ویک شخص همیشه راست می گوید وراستی را طلب می کند؛ تا نزد خداوند متعال صدیق (راستگوی) نوشته شود، و از دروغ پرهیز کنید، زیرا دروغ به فجور (بدی وبی حیایی )می کشاند، و فجور به آتش می کشاند و همیشه انسان دروغ می گوید ودروغ را خوش می کند،تا آنکه نزد خداوند (ج) کذاب (دروغگوی )نوشته شود.About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160