زندگی نامه ای مسعوده صالح

Posted on at


مسعوده صالح متولد سال 1377 میباشد وی در یک خانواده روشن فکر زندگی میکند . او تعلیمات ابتدایی خویش را در مسجد پیش برد سپس به سن 6 سالگی در مکتب شامل شد . مکتب رفتن یک آرزوی خاص وی بود و در تمام امتحاناتش نمرات عالی را میگیرد . در صنف او  همه صنفی هایش از او در صنف و در خانه از اخلاق خاصی برخوردار است به معلمانش، مادرش، پدرش، برادرانش ، بزرگترها و فامیلش احترام قایل است . دختری است که در مقابل مشکلات  می جنگد و نمی گذارد مشکلات بر او قلبه کنند . پیش از اینکه کاری را انجام دهد از بزرگترها مشوره میگیرد تا در کارش کدام ضرری به وی نرسد . زیادتر از صبر کار میگیرد امیدوار به الله تعالی است .


 


نصیحت بزرگترها را همیشه به گوش خود میگیرد . با اشخاص خوب دوست میشود که بتواند از دوستان خود پند ها و نصیحت هایی بشنود . در زندگی از اشخاص بد دوری میکند  . صبر را  سرمقش زندگی خود قرار داده است و کسانی که  از صبر خود استفاده کنند در زندگی به موفقیت های زیادی نایل میگردند. او زیادتر مشغول به مطالعه کردن کتاب است و کتاب های علمی را زیاد مطالعه میکند .وی در طول سال های اخیر چند شعر نیز سروده که تعداد آن ها 33 بیت میشود. او دوست دارد در آینده  در وطن خود یک شاعر نامدار شود تا بتواند نام کشورش را بلند ببرد. پس بنابر این ما باید سعی و کوشش نماییم  که   سطح علم و دانش خود را بلند ببریم . تا اینکه مادر و پدر و نیز تمام جامعه از ما خوش باشند.و ما را  در جامعه همه مردم بنام    شخص خوبی بشناسندAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160