پیامدهای فساد اداری

Posted on atدر زمينه‌ی آثار فساد اداري، نظریات متفاوتي ارائه گردیده است، در ميان این نظریات حتي مي‌توان مواردي را مشاهده كرد كه از آثار مثبت فساد اداري صحبت به بيان آمده است.و چنین ادعا شده که، فساد بطور کلی و مطلق بد نبوده بلکه دارای جنبه های مثبت هم میباشد. اما شواهد زیادی که در طی دهه های اخیر جمع آوری گردیده بیان گر این موضوع است که اثرات و پیامد های فساد در همه جنبه ها منفی بوده وهست. از جمله تأثیرات منفی و نامطلوبی که بر ساختار اقتصادی، مشروعیت حکومت و ثبات سیاسی، عملکرد مدیریتی و توسعه سیاسی دارد میتوان نام گرفت و اینکه تداوم فساد اداری در یک جامعه منجر به هدر رفتن منابع مالی گردیده ، عملکرد دولت را کاهش داده و همچنین اخلاق عمومی را در ادارات دولتی مخدوش میسازد. و نیز فساد میتواند تلاش های صورت گرفته در جهت اصلاحات اداری و مسئولیت پذیری را به مخاطره انداخته و به نابرابری های اقتصادی و اجتماعی دامن زند.اگر برای فساد اداری کدام آثار مثبتی هم وجود داشته باشد صِرف ظاهری، موقتی و برای یک عده ای محدود است. که در ذیل به بررسی مختصر پیامدهای منفی فساد اداری پرداخته شده است. همانطوریکه تذکر داده شد، فساد اداري آثار و نتایج منفی زیادي را برای یک جامعه ببار می آرود، نظام سیاسی واقتصادي را مورد حمله قرار میدهد، مثلاً فساد اداری، موجب افزایش هزینه ها، تغییر شکل واختلال در تخصیص منابع عمومی و همچنین موجب ایجاد اختلال در بازار رقابت میشود از جمله پیامدهای فساد اداری به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:    به خطر افکندن مشروعیت حکومت و ثبات سیاسی، آثار مترتب آن بر ساختار اقتصادي، كند كردن سرعت رشد و توسعه اقتصادي، ضرر بر درآمدهاي مالياتي و غیره اثرات نامطلوب را میتوان نام برد که در جامعه ما به وضوح دیده میشود


  . .About the author

160