پخش فلم سین ساید 3: نمایش متفاوت در بادیگاز اریز

Posted on at


 


اما دربادیگاز اریزتماشاچیان در حدود سی نفر بودند که ما توانستیم بعد از نمایش بصورت بسیار دوستانه ای باهم به حرف زدن بپردازیم که مرا کمک کرد تا دیدگاه تماشاچیان را در این مورد جویا شوم.


این نمایش برایم بسیار مهم بود, آرزو دارم که نمایش های بیشتری مانند این می بود و شما میتوانستید شراب مالا ویدا (Mala Vida)  را بنوشید, شراب بسیار زیباییست. در واقع این تنها شرابیست که من مینوشم, بیشتر مانند آبجو است.تعداد از تماشاچیان در بادیگاس اریز


این هفته برای مراسم افتتاح فلم سین ساید به مادرید سفر دارم, جاییکه عضو هیئت منصفه جشنواره فلم مد تیرور(MadTerror)  خواهم بود. آنها این جشنواره را بسیار توسعه داده اند, بنا به اندیشه من این یک جشنواره بسیار شلوغی خواهد بود و همه وقت عالی خواهند داشت.


معرفی ویدیوی من در جشنواره  سمانا دی تیرور دی دونسشیا(Semana) یک چیز جالب برای تماشا است.  در این جشنواره تماشاچیان مشهور اند که در زمانیکه در مورد فلمها صحبت میکنند در جستجوی کارگردان اند, با من نیز چنین کردند! وقت بسیار خوبی داشتم!
About the author

160