معجزه سر انگشت

Posted on atدر قرآن کریم آمده است:
(ایَحسَبٌ الانسَانَ اٌلن نَجمَعَ عِظامَهٌ بَلَی قَادِرِنَ عَلَی ان نٌّسَّویَ بَنَانَهٌ) ترجمه:(آیا انسان میپندارد که ما استخوانهای او را گرد نخواهیم آورد ؟آری!آنها را گرد می آوریم ما حتی میتوانیم سر انگشتان و را کاملا همسان خودش بیافرینیم و به بار اول باز گردانیم


خداوند بزرگ با قدرت بی اندازه زیادش چیز های آفریده که شاید از درک مان بالا تر باشد که انسان ها را با آنها متمیز ساخته تا با دیگران متفاوت باشد شود مثلا:در زمین ده ها میلیارد انسان زنده گی میکند در آن حال هیچ احتمالی وجود ندارد که دو سر انگشت شبیبه یکدیگر باشند.
سر انگشتان دارای شکل، قوس ها، منحنی ها، کجی ها؛ خطوط و صورت های خاص خود میباشد .که دو اثر انگشت دو شخص متفاوت هیچگاه یکسان نخواهد بودو تحقیقات علمی نشان داده است که هنگامیکه کودک در رحم مادر در ماه ششم بارداری میباشد سر انگشت وی شکل گرفته و تا مرگ باقی میماند، و هر گاه این تکه گوشت کاملا از بین رود گوشت جدیدی که دارای همان سر انگشت خطوط داشته باشد میروید . همچنان اگر توسط عمل جراحی سر انگشت آن به کلی توسط پوست دیگری پیوند زده شود بعد از چند ماهی علایم سر انگشت برگشته و بر گوشت جدیدی که از جای دیگر برداشته شده است ظاهر میشود


.


سرانگشت شناسنامه و امضا شخص میباشد و کدام کسی به جز الله مهربان نیروی تغیر آن را ندارد.ولی برخی از مجرمین کوشش میکنند تا سر انگشت شان را به اثر فعالیت های جرمی تغیر دهند ولی هیچگاه موفق به انجام این کار نشده و نخواهند شد چون که بی گمان این امضای الهی است که بر ما بنده گان ارزانی شده است .هنگامیکه خداوند ما را زنده میکند این امضا، خطوط و شاخه ها همانطور که بوده اند برمیگردند و بیشک این معجزه از معجزات خداوند قادر میباشد


.About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160