درد دل و کمر دوشیزگان و دختران

Posted on at


درد دل و کمر دوشیزگان و دختران


دوشیزگان و دختران در اوایل و ابتدای حیض شدن، لک دیدن، رگل شدن به دل دردهای مختلف مبتلا میگردند  و این گونه دل درد در نژادها (فامیلها) و طایفه ها و فرق و قبایل یکسان نیست.


مثلا در بعضی از نژادها مثل ارثی بودن به قدری سخت و شدید است که منجر به پاره کردن پرده بکارت (دخترگی) میشود که باید به وسیله عمل جراحی پاره نمود که خون باز شود تا مریض اسوده گردد.در بعضی از نژادها به آن شدت نیست ولی آنقدر رنج میبرد و ناراحت میشود و مدام ناله و آه و فریاد دارد تا باز شده رگل شود حیض گردد. اینچنین اشخاص تا آخر عمر رحم انها ترشح دارد و رطوبات لزج و چسبنده ای ترشح مینمابد.


و در بعضی از نژادها ابدا ناراحتی ایجاد نمیشود و به طور عادی و بدون زحمت و ناراحتی رگل شده و حیض میگردد حتی خود دختر بدون هیچ سابقه ای خون مشاهده نموده و غفلتا متوجه میشود که قواعد زنانگی به سراغ او آمده.به دوشیزگان و دختران توصیه میشود که سنین عمر آنان که به حد تکلیف رسید اگر در زیر دل و اطراف تخمدان احساس درد مینمایند و اثار ناراحتی به آنها دست میدهد حیا و خجالت را در اینجا کنار بگذارند . و مادران یا لااقل دوستان نزدیک خود را خبر دهند که به مادران آنها تذکری داده شود که به نام هشدار و اطلاع مادران با خبر باشند و اشتباه نشود و ندانسته معالجات دل دردهای قسم دیگر ننمایند علاوه بر نتیجه نگرفتن بر شدت درد افزوده و بنیه و قوا تحلیل رفته گرفتار ضعف و ناتوانی گردیده حتما در چنین مواقع به هر قسم میدانید به دکتر مراجعه نماید و از خطرات بعدی جلوگیری کنید.


نسخه گیاهی: گل بو مادران و مریم نخودی از هر کدام یک مثقال بجوشانید روزی سه لیوان میل کنید.


 


 About the author

160