مصاحبه با زهــــره رسولی یکی تن از شاگردان لیسه آمنه فدوی

Posted on at


زهره رسولی متولد سال 1379 ه.ش در کشور ایران _اصفهان در یک خانواده علم پرور دیده به جهان گشوده و در همان آوان کودکی زادگاه خویش را ترک گفته به زادگاه پدری هویش بازگشتند و تا فعال حال درشهر زیبای کابل مسکن گزین شدند.
تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه عالی آمنه فدوی به پایان رسانیده و اکنون متعلم صنف دهم این لیسه میباشد


.
او از سن 14 سالگی به سرودن شعر شروع کرده است . دوست دارد تا بتواند در آینده یک شاعر خوب شود.
در این راستا هم خانواده اش و هم صنفی هایش او را تشویق میکنند تا بتواند اشعار بیشتری بسراید.
در جامعه ی که ما در آن زندگی میکنیم بیشتر اقوام و خانوداه ها به فکر رشد استعداد هنر در وجود فرزندانشان نیستند و حتی هستند خانواه هایی که نمیگذارند اولادشان به راه هنر قدم گذاشته و آنها را منحرف میسازند, اما زهره دختر دختر خوشبختیست که در چنین خانواده ای رشد کرده است خانواده ای که به فکر خواست های فرزندانشان میباشد.
زهره کوشش میکند تا بتواند این رشته هنر را در وجودش بپروراند و آراسته سازد.
نمونه ای از کلام این دختر نوجوان:
روزی که عشق تو لرزاند روح و روانـــم را
به پای این عشق سوزان سرودم غزل هایم را
بیــــــا ای یــــــار درمــان دردهای نهانم باش
بیا که بدست فراموشی سپارم مشقت هایم را
اینجـــا تنهـــا مانده ام ای مونــس و یــــاورم
بیـــا به پــایــان رســـان شب هجــــــرانم را
راز وفا گرنه نـــدانــــی ای تجلیـــ گاه عشق
بیا که با نسیـــم عشــق بفهمــانم نوایـــــم را
گرچه آتــش عشـــقت سوخت تن لرزانم را
اما هنوز نبردم ز یاد آغـــوش مهربانت را
چگونه با قلم شرح دهم ناله و فغان هایم را
میان این شعلـــه ها ســوز و درد و آهم را
بیا ای بهـــار زنده گانیـــم در کنــارم باش
مرحم باش زخـــم های تــن عــریـانــم را


وامن انکسAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160