خشونت علیه زن

Posted on at


خشونت علیه زن :


این بار می خواهم بحث مهمی را داشته باشم در باره آنچه که تا به حال به قدر ضروری این واقعیت ها رخ داده است .


یعنی میخواهم در باره خشونت علیه زن در جامعه دیروزی وامروزی که تا حال هم بحث های شده است.


ولی باید در این قسم موضوعات گفتار زیاد تری شود . تا سطع آگاهی مردمی که بی خبراند از این موضوعات بلند شود .


و به این قسم خشونت ها دست نزنند ؛ بلکی باید از آن پند گرفته و به فکر آینده کاری را انجام بدهند .


امروز در وطن خشونت های زیادی صورت میگیرد . ولی هر خشونت به اندازه از فکر و فهم انسان دور است که احتآ به ذهنه آدم ها دیگر خطور نمی کند و افغانستان یست که خشونت های علیه زن در آن هر روزی که می گذرد زیاد تر می شود ، اما ! باید گفت : که این خشونت ها را می توان خودمان از بین برد.


در سال گذشته ما شاید بیشتر از صدها حادثه خشونت علیه زنان بودیم که یکی از آنها ستاره بود. که مورد خشونت قرار گرفت. و چهره زیبای خود را از دست داد.


این بار می خواهم بحثی ه در باره (( ستاره )) داشته باشم . (( ستاره )) دختری بود . بسیار زحمت کش و خوش خوی ؛ ولی هیچ کس نمیدانست که با او چی حادثه ای خطرناک و امکان ناپذیر رخ می دهد.


((ستاره)) شب و روز زحمت می کشید فقط و فقط به خاطره دخترانش و او یک خیاط زنانه بود و خیاطی میکرد تا بتواند . آرزوهای که دختران او در مقابل اش دارند برآورده کند . ولی شوهرش که یک شخص سنگ دل و معتاد بود . یک شب لب و بینی او را برید و همرای چاقوه چند زربه به سر و وجود وی وارد کرد . و آن مرد بی خبر از قرآن و بی خبر از جامعه اسلامی چهره زیبای وی را بخاطره پول خراب کرد...


(( ستاره )) با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و دخترانش که یکی آنها هشت ماه بود بسیار گریه می کردند و ستاره همرای دخترانش به حالت دشواری قرار داشت .


امروز بریدن لب و بینی ((ستاره)) خون مردم را به جوش آورده است و تمام مردم جهان را به حالت دشواری قرار داده است . حالانکه صورت ستاره به ترکیه توسط داکتران ترکی جراحی گردیده است اما ! باز هم چهره اش به صورت درست بگویم که خراب گردیده است ؛ تنها این خشونت نبوده که همرای { ستاره خانم 22 ساله ای رخ داده است } بلکه همین قسم خشونت های مرگ آمیز دیگری هم صورت گرفته است .


اگر به اخبار و روز نامه ها نگاهی گذرا بیندازیم بسیاری از خشونت های علیه زن را در افغانستان و در ولایت هرات خواهید دید. که هر کدام شان به گونه های متمادی از هم دیگر فرق دارند.


امسال که هنوز سال جدید است و تازه ماه اول تمام شده و ما شایده چند حادثه ای خشونت علیه زنان و دختران بودیم . یک بار توجه کامل کنید . امروز اگر یک پدر در مقابل اولاد خود به این قسم کار ها دست بزند پس از دیگر کسان چی گیله ای وجود دارد.


ای مردم امروز در تی سال جاری یک پدر این قدر بی رحم ؛ سنگ دل و بی شرم شده که و جدان مان ما را راحت نمی گذارد. و همچین واقعیتی را قبول نمی کند . و آن پدر کسی است . که بالای دو فرزنداش که یکی چهار سال و دیگری هشت سال عمر دارد. مورد تجاوز جنسی قرار می دهد ! شما بگویید : که آن دو طفل محسوم چه گناهی کردند که این پدر بی رحم به این قسم بی رحمانه گی چندین بار آنها را مورد تجاوز جنسی قرار داد . حیف است ! که به یک مرد رزیل ( پدر ) بگویم . و نام پدر را در جامعه اسلا می بد بسازیم .


امروز آن دو دختر کوچکی که به لطف ، مرحمت ، مهربانی و شفقت یک پدر خوب ضرورت دارند . مگر ! آن پدر دل آنها را از زندگی سیر ساخته است . و آن پدر بی رحم به صفعه ای تلویزون می گوید که من در حالت نشه بودم . چون از مشروبات الکولی استفاده کرده بودم . ولی مادری با چشمانی پر از اشک بارش می گوید : که این مرد دروغ می گوید . می خواهد که خود را از چنگ قانون خلا ص کند و این تنها باری نیست که این مرد بی شرف دخترانم را به حالت بدی قرار می دهد. بلکی چندین بار است که با دخترانم به خشونت رفتار کرده و آنها را مورد تجاوز جنسی با خود قرار داد . آ ن دو طفل محسوم می گویند ! که ما به همچین پدری نیاز نداریم . بلکی به همچین دولتی ضرورت داریم . که بی پدر زندگی کرد ! و او را به جزای عمالش یعنی به حکم ادام محکوم کند و او را ما می خواهیم که به جلوه چشمان خود در حالت جان کندن ببینیم .


آیا ! آیا تو پدر بی حیاء ؛ سنگ دل ؛ و کفر به همین قسم می ارزید که خود و دختران خود را بد نام بسازی ؟..............


امروز از نظر من باید با چاقو بند بند وجود این قسم پدر را از هم دیگر جدا جدا بسازیم تا این خشونت هادر مقابل اولادان دیگر وطن قرار نگیرد.


میدانید ! آیا میدانید که امروز چرا درهمه دولت ها هر خانم از خود یک فرهنگ و یک ملت است ؟


چون که سطع آگاهی شان بلند است و خانم ها می توانند پا به پای مردان ایستاده شوند. و بیشترین کارها را خانمها انجام میدهند. و در هر دفتر یا مکانهای شخصی می توانند ایفای وظیفه نمایند .


امروز می بینیم که بعضی از خانم ها می خواهند که این خشوند هارا ازبین ببرند و سازندگی با کشور و ملت خود داشته باشند.


تا دیروز هیچ خانمی از خانه بیرون شده نمی توانست . ولی امروز خوشبختانه که بعضی از خانم های هستند که تنها از دولت و کشور خود حمایت نمی کنند یکی ازخشونت ها علیه زن که صورت می گیرد و خودمان شاید همچین حادثاتی بودیم جلوگیری می کنند وما می توانیم که


ماریا بشیر را الگوی برای خود قرارداده و از تک تک خانم های این وطن که 35 سال


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160