علم داران مهد دانش

Posted on atاینبار براین شدم تا سر رشته ئ کلام را از همین زندگی, همین تحرک و به پیش رفتن و همین نفس کشیدن اغاز نمایم و چند سطری اندک از آن سخن برانم. از این که چگونه با ان معامله می کنیم. که آیا با ان سر ستیز داریم و یا با آن مدارا می کنیم, به بی توجهی از کنارش می گذریم و با بی اعتنایی و یا بیشتر از خویش به ان اهمیت و ارزش قایلیم, به تک تک لحظاتش که با چه سرعتی از کنارمان می پرد یا یغمی می رود.
زندگی خودمان است, فرصتی است که از جانب خداوند لایزال بر ما ارزانی گشته است؛ ازادایم که هر گونه می خواهیم و در هر راه و هدفی که در ذهن داریم از ان استفاده کنیم؛ به بیهودگی و بطلان و یا در سازندگی و پیشرفتاین انسان فانی که اشرف مخلوقات روی این کره ئ خاکی است, آزاد و با استقلال و درایت است؛ می تواند هر انچه را که می خواهد و می طلبد بر خویش گزیند و بدست آورد. خدایی دانا و مدبر همه چیز را به رایگان برایش مهیا ساخته تا بهترین و برترین را برای خویش رقم بزند. مختاریم که چه را می گزینیم و چه مسیری را برای رسیدنش گزینش میکنیم: روشن و مثبت و یا منفی و تاریک.بخواهیم و یا نخواهیم, بنشینیم و یا بایستیم, بسازیم و یانسازیم می گذرد و میرود. همین است که بسیاری ها همچون علم داران مهد دانش ملکه جلالی بهترین را برای خویش گزیده اند, در تلاش ارتقاء دادن سطح دانش فرزندانش لحظه ای ارام و قرار ندارند. چه زیبا در مقابل اینکه در بسیاری مکاتب در ولایت مان بانوان زیر خیمه ها درس می خوانند در این مهد با برنامه ریزی و تلاش اینان تعمیری وسیع و مناسب اعمار گردید؛ تا بانوان راحت تر بخوانند و بنویسند.
بانوان انکس نیز بهترین را بر خویش گزیده اند, راهی متفاوت تر از دیگر بانوان هم قطار ایشان. زندگی متفاوت با مقصدی والا که انتحایش را خودشان با دست و قلم توانای خویش رقم خواهد زد.


 


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


 About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160