مادر

Posted on at


تقدیم به مادری مهربانم که با گذشت خود مسیری واقعی زندگی رابر من نشان داد تقدیم بر او که عشق حقیقی را بر من اشکار ساخت عشق به معبودم و من با عشق تمام و صدای رسایم فریاد خواهم زد که دوستت دارم ای مادربا گذشت و مهربانم زمانی که غم وجودت را فرا گرفته تنها به یک چیز فکر کن زمانی شوم تنهای تا ابد نخواهد ماند تو مهربانی داری مهربانتر از همه او خدای توست کسی که سختی را برای شادی هایت افرید کسی که عشق را در وجودت متبلور کرد تا امروز برای ان غمگین شوی بدان که برای درد تو لحظه شیرین تر از معجزه پیش رویت خواهد گذشت در اینده نه چندان دور


.


تو او را داری که قلب دریایت را در بسته ات جای داد او ترا در هیچ زمانی تنها نخواهد گذاشت تنها او را خواستار باش او را که با گذشت تراز همه کس است او خدای توست. مادر موجودیست که با یک دستش گهواره و با دست دیگرجهان را می جمباند.مادر موجودی نایاب کایینات است.مادر مانندی درخت بزرگ است که فرزندان خود سایه می بخشد.مادر در حقیقت وجود از شهکارالهی که در هفت آسمان میدرخشد..                                                                                                                                                                                          


TAGS:


About the author

160