رمضان مبارک

Posted on at


حمدو سپاس پروردگار با عظمت که برای ما انسانها این ماه باعظمت راارزانی فرمورده است ماه مبارک رمضان که اغازش رحمت وتداومش مغفرت وفرجامش رهایی از اتش جهنم است توفیق در بجای اوردن ان را از بارگاه ایزد متعال رب العزت تمنا دارمAbout the author

160