والدین

Posted on atخداوند لایزال خالق حقیقی انسان ها است، که این انسان ها را هر کدام با نام و پیوندی و وظیفه و وجیبه ئ جداگانه افریده است؛ کسی را به نام فرزند، کسی را بنام خواهر و برادر و کسی را به نام پدر و مادر و بسا پیوند های گوناگون.
از همه بیشتر این والدین یا پدر و مادر هستند که تکالیف زیادی را متحمل می شوند تا طفل ایشان را ان گونه که می خواهند پرورش دهند، در فراهم نمودن نیازمندی هایش از جمله: غذا، لباس، فضای مناسب، عطوفت و مهربانی و تربیه سالم اطفال ایشان شب و روز تلاش می نمایند.رسول پاک و معظم اسلام فرموده است: "رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخط الوالدین" ترجمه:” رضای خداوند در رضای پدر و مادر است و قهر و غضب خداوند در قهر و غضب والدین است.”
بناء جایگاه و مقام والدین نزد خداوند و رسولش بسیار بلند است. در این حدیث قسمی امده است که گویی رضای والدین یکی از جمله حقوق مان نسبت به خداوند است، که ان را با حق خود یکجا ذکر نموده است و ادای حق اینان را به منزله ادای حق نداوند دانسته شده است.پدر و مادر یگانه گوهر زندگی فرزند ایشان هستند؛ باید فرزندان در زندگی و بعد از وفات ایشان راه نیکی و مهربانی انها را ادامه دهند و باید با انها به مهربانی، نرمی، خوشخویی برخورد کنند و در مقابل ایشان کلمات زشت و ازار دهنده ای به کار نبرند و احترام ایشان را داشته باشند. اخلاق عالی هر فرزند بیانگر فرهنگ عالی اسلامی و افغانی و خانواده ئ ان جوان می باشد. کسب رضامندی والدین باعث سعادت و نیکبختی و کامیابی انسان می گردد و قهر والدین باعث شقاوت و بددختی و ناکامی انسان می گردد. پس بالاخره بعد از اوامر خداوند و رسولش باید از اوامر پدر و مادر اطاعت نمود.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/herat-womensannex/blog_postعنایت الله مایارAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160