هدفمند بودن در زندگی

Posted on at


در نخست میگوییم که هدف یعنی چه ؟ چرا ما هدف داریم ؟ چرا برای رسیدن به اهداف زنده گی ما تلاش و کوشش میکنیم ؟ پاسخ این همه سوال نزدهمه روشن است و باید در باره  آن خوب فکر کنیم . هر شخص در زندگی خود دارای اهداف زیادی میباشد و زنده گی  بدون هدف ناممکن ، دشوار و بی نظم  است .

ابتدا برای تعیین یک هدف مشخص، چندین بار از خود سوال کرده و برای اینکه به سوالات خود پاسخ قناعت بخشبدهیم سعی زیاد مینماییم. انسان برای هدفمند بودن نباید از هیچ نوع سعی و کوشش دریغ نماید و باید سعی کند تا در زندگی همیشه هدفمند بوده، شکست نا پزیر باشد، اعتماد به نفس قوی داشته و نا امید نشود. انسانی که در زندگی خود هدفمند است؛ همیشه موفق بوده، از لحظه به لحظه ای زندگی خود لذت برده، در تمام امور موفق است و احساس پشیمانی نمینماید.

اهداف را میتوانیم به سه قسمت تقسیم نماییم:

اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طوریکه رسیدن به هدف بلند مدت از مجرای هدف های کوتاه مدت و میان مدت ممکن خواهد بود. هدف مسیر راه را برای ما روشن میسازد و انسان ها را به تلاش وا میدارد چون هدف از خود زمان مشخص و معینی دارد. هدف گذاشتن به زندگی رمز موفقیت و کامیابی خواهد بود. انتخاب هدف مطابق به توان فرد باید باشد.چون رسیدن به هدف صرف کردن منابع مالی و زمانی می باشد. باید سعی شود تا این امکانات هدر نرفته و  به هدف خویش نائل شویم.از دست دادن هدف بلند مدت بدون شک باعث از دست دادن وقت و دیگر منابع خواهد شد.پس در جهت انتخاب یک هدف مناسب باید برنامه ریزی کنیم تا هدف انتخاب شده مطابق به میل، رضا ، رقبت ما باشد و راه رسیدن به آن آسان گردد.

 

 

 About the author

asma-faqiri

اسما فقیری در اول حوت سال 1379 ه .ش مطابق به سال 2000 م در ولایت باستان و باشکوه هرات دریک خانواده متمدن و علم دوست دیده به جهان گشود و اولین فرزند والدین خود میباشد . اسما نظر به استعداد ویژه خویش با توجه به سن کمی که داشت…

Subscribe 0
160