پدر شیرن ترین میوه روی زمین است

Posted on at


پدرزندگی اولا خود را می سازد چون او پدر است ودرد اولاد خود را احساس می کند چون اولاد از وقتی که به دنیا می آید به پدر و مادر احتیاج دارند و وابست به پدر و مادر هستند تا آنکه خود شان کلان شون وبتوانند زندگی خود رابسازند
هر اولاد باید قدر پدر خود را بداند چون اگر پدر نباشد زندگی اولاد لذت بخش نیست چون پدر است خرج و مصارف اولاد خود با هزار درد وغم و مشکلات زیاد پیدا می کند تا بتواند زندگی اولاد های خود را بسازد پس وقتی شما ها به جای می رسیم تا میتوانیم خدمت پدر خود را بکنیم و دست آن را بگیرم چون آن وقت است که پدر به اولاد احتیاج پیدا می کند پس خدا را یاد کنید و به پدر خود کمک کنیدبعض اولاد ها هستنند که هیچ نمی خواهد به پدرهایشان کمک کنند و به این فکر نمیکند که پدر شان تا آخر عمرش به پای شان سوخت و ساخت و هر نوع رنج وزحمت را تحمل کرد تا بتواند یک لقمه نان خشک برای شان پیدا کند اما افسوس وقتی پدر پیرشد دیگر اولاد او را نمی خواهد و پدر هم امید برای زندگی کردن ندارد چون آن اولاد ناخلف او را از زندگی محروم می سازد


 ولی اگر یک شخص شخصیت داشته باشد و خوبی پدرش را در نظر بگیرد و تا آخر عمرش خدمت گذار آن باشد وبتواند از پدرش به خوبی مواضبت کند و آن اولاد میتواند هم از این دنیا وهم از آن دنیا خوبی ها را کسب کندکه لایقش ساخت است پس بیایم با پدر خود به خوبی رفتار کنیم تا اولادهای ما ازما به خوبی مواظبت کنند
About the author

160