بیت کوین خود را سریع تر و آسان تر بدست آورید

Posted on at


امروز ما خرسندیم که بروز رسانی را در سیستم پرداخت پول خود اعلان میداریم دیگر لازم نیست که مدت زیادی را برای دریافت پول خود زیاد منتظر باشید.


شما میتوانید تمام بروز رسانی را در متن ذیل مطالعه نمائید


گرفتن بیت کوین سریع تر: دیگر لازم نیست که 75 روز را سپری یا حدا اقل 0.2 بیت کوین داشته باشید


برداشت پول نقد از صفحه شما: به صفه در خواست خود رفته بر روی کشیدن چک کلید کرد و در خواست در آمد خود را نمائیدبه دست آورد ن بیت کوین به صورت آسان از طریق ایمیل آدرس


 blockchain.info:زمانی که شما  در خواست بیت کوین مینمای به صورت ساده یک ایمیل آدر را درست کرده و از طریق 


یک پیام دریافت مینماید


دز موزد در آمد خود معلومات زیاد تر  بدانید


بر روی مقدار بیت کوین در قسمت راست صفحه کلید کرده تا بدانید به صورت مجموعه چقدر بیت کوین تا به حال در آمد داشته اید و برروی جزئیات کلید کرده تا در آمد ماهانه خود را نیز بدانید 


و همچنان شما می توانید در آمد خود را برای خریدار و یا هدیه به بعضی موسسات کمک کننده اهدا نماید.


 


 


 


.About the author

nematkakar

به نام خدا نعت الله کاکر هستم. تحصیلات ابتدایی خود را در کشور ایران به پایان رساندم و تحصیلات لیسه خود را در شهر هرات در لیسه سیفی به اتمام رساند. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنحی کامپیوتر ساینس راه یافته و در سال 2013 آن را…

Subscribe 0
160