زنده گی

Posted on atدر ابتدا زنده گی را میتوان آزمون الهی دانست چون ما برای همین آفریده شده ایم. آری زنده گی همان صحنه نبرد است و خوشا به حال اوناییکه این نبرد را موءفقانه سپری میکنند. شاید تصور میکنید که چگونه امتحان است؟ یا اصلا نبرد در زنده گی چیست؟ درست...! همه چیز از زمانیکه روح به بطن مادر در ما دمیده میشود آغاز میشود از همان لحظه است که ما به این دنیا وارد شدیم اما هنوز چشم نگشودیم که بدانیم آیا این زنده گی در مورد ما چگونه تصمیم خواهد گرفت؟ برای من مشکل ترین قسمت همین است! این برای من مثل همان حسی است که گویا در زندان اسیر مانده! زیرا ما نمیدانیم که دقیقا در چه مسیر روان هستیم. و همین نکته تصمیم گیری را برای من دشوار میسازد. و یا در آینده به چی مواجه خواهید شد؟بلی! دقیقا به این میگن تقدیر که از سوی الله (ج) برای ما نوشته میشود. اصلا ایا میدانید در مقابل تقدیر چگونه باید عمل کرد؟ حالا این برمیگرده به اینکه تقدیر از سوی خداوند <ج> برای ما چه نوشته...! اما این نظریه عام است که هر گام را باید به قناعت و صبوری برداشت. زیرا تنها راه مجادله در مقابل پیچ و خم های زندگی همین است. من به این عقیده هستم که: زندگی سراسر مملو از مشکلات است مگر قابل یاد آوریست که زندگی را همین مشکلات زیبا میسازد. برای یک مدت فکر کنید که اگر مشکلات نباشد زندگی چقدر یکنواخت خواهد بود. آیا زمانی بوده بدون کدام مشکل در جستجو راه حل آن باشید؟ واضح است که نخیر.


پس ما به این نکته مهم پی بردیم که زندگی را باید همراه با مشکلاتش پذیرفت. باید نظر ما همیشه در مورد چیز های که به زندگی در جستجویش هستیم مثبت باشد! از تقدیر گفتیم و یقینا به ان اعتقاد داریم مگر به تصمیمات تقدیر نباید اکتفا کرد چون خداوند عادل به ما در هر عرصه در تقدیر دو راه را گذاشته و این کاملا متعلق به بنده است که کدام راه را انتخاب میکند.به عقیده من که این گفته ها برای پرورش رشد و پیشرفت سازگار خواهند بود. ما نیاز داریم که به خواسته های خویش تحقق بخشیم و از زندگئ لذت ببریم. سامرست موام نویسنده انگلیسی داستان معروف خود بنام <لبه تیغ> از قول یکی از قهرمانان میگوید: «آیا هیچ در جهان عملئ تر از این هست که آدمی یاد بگیرد چگونه زندگی اش را شیرین کند؟» امروز همان روزیست که حق زندگی را دارا هستید دیروز گذشته شما بوده پس عزیز به گذشته فکر نکن. و فردا هم که هنوز نیامده. به امروز گیر بده در حقیقت اینست اسرار خوشبختئ. همین امروز تصمیم خوشبختی فردا را بگیرید و برای این کار از همین امروز عکس العمل خاص را نشان دهید. و در مقابل هر حادثه خوش بین باشید. زندگئ را سخت نگیرید تا زندگی در مقابل تان سخت گیر نشود و بی رحمانه عمل ننماید این گفته ها ما را تقویت میکند تا خوشبختی، آرامش و پیشرفت را لمس نماییم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160