از فساد تا جهنم

Posted on at


دین مقدس اسلام را اگر از هر نگاه وبعدی که به آن بیندیشیم ونظری اندازیم خواهیم دید که دین ره یاب ومستقیم برای رسیدن به هدف، زندگی سالم عاری از نیرنگ وفریب وساده زیستن وآرامش است ،که با استفاده از آموزه ها وتعلیم آن به هدف سالم وروشن مان رسیده وره یاب خواهیم شد؛زیرا هدف اسلام پاک بودن جامعه از مفاسداخلاقی، وبرقراری امنیت و خاطر آسوده برای افراد آنست؛ که اگر قدمی ازین راه درست را نفهمیده واشتباه برداشتیم به بیراهه رفته وسر انجام مان جز فلاکت ونابودی چیز دیگر نخواهد بود؛

که یکی از جمله این منجلاب ها وبیراهه ها رشوه ستانی است، که خود به تنهایی سر منشع دیگر معضلات ومشکلات است؛ تا آنجا که پیامبر اسلام (ص) به شدت آنرا مورد سر زنش قرار داده وشخص دهنده وگیرنده رشوه هر دو لعنت شده اند؛

 

با اظهار تأسف باید گفت که امروزه تمام جوامع بخصوص جامعه ما وافرادآن اکثرا در معرض این بیراهه قرار گرفته ودامن گیر شان شده است، که این خود می تواند عوامل وعلل های را برای انجام این عمل زشت داشته باشد، که از جمله عدم آگاهی کامل در مورد عذاب وسر نوشت آن در دنیا وآخرت را گفته می توانیم که شخص را به چنین عملی واداشته وهیچ گونه آگاهی در مورد فرموده های خداوند، احادیث ودین ندارد، که چه حدو حدودی برای آن تعین شده وچه عذاب درد ناکی در انتظار اوست؛

که در صورت آگاهی شخص خود را از حرام دور کرده وتوبه می نماید؛ پیامبر اسلام در حدیثی چنین ارشاد نمودند: « ازحرام پرهیز کن درآن صورت عابد ترین مردم خواهی شد» عامل دیگر نداشتن قناعت است، زمانی که شخص با درامد ومعاش حلال اگر چه انک ونا چیز هم باشد قناعت نکند، بدون شک آتش نفسش شعله ور تر شده وبه رشوه ستانی رو خواهد آورد، که این در نتیجه حریص بودن شخص است، وهمین طور بسیاری عوامل دیگر همچو مصارف وولخرجی های زیاد خانواده ها وعوامل دیگری که دست به دست هم داده وباعث شدند تا افغانستان این لقب ننگین وشرم آور را که در سطح جهان در رابطه به فساد مقام اول را داراست بگیرد؛

واین را هم ناگفته نباید گذاشت که اگر دامنه فساد ورشوه ستانی روز افزون است ووسیع تر می شود، از طرف دیگر اشخاص دلسوز ومبارزی هم درین راستا وجود دارند که همه تلاش وکوشش شان محو ونابودی فساد، آگاهی رسانی وپاکیزه سازی جامعه از غبار این مشکلات و معضلات است؛ به همین منظور جمعیت اصلاح افغانستان از اول سنبله الی هفتم سنبله سال 1393 ه.ش. به مدت یک هفته کمپاین مبارزه با فساد مالی را آغاز نمودند، که از خداوند اجرو پاداش خیر ومؤفقیت وکامیابی هر چه بیشتر شان را در دنیا وآخرت خواهانیم.

 

 

 About the author

rabia-sultani

رابعه سلطانی متولد سال 1375 ه.ش. مطابق 1996م در یکی از خانواده های متدین وعلم پرور شهر مهد و فرهنگ هرات باستان پا به عرصهء هستی گذاشت؛ وی در سال 1381 ه.ش. شامل لیسه نسوان امیرعلی شیر نوایی شده وتوانست دوره مکتب را مؤفقانه ادامه دهد، رابعه سلطانی نظر به…

Subscribe 0
160