بخاری گازی

Posted on at


بخاری گازی


بخاری گازی یک وسیله ای است که برای گرم کردن منزل و یا دفاتر استفاده میشود این بخاری فقد توسط گاز طبیعی کار میکند این بخاری یکی از جمله استاندارد یک خانه است در هر خانه ای این استفاده میشود و بیشتر در زمستان به کار میرود. خانه ها را گرم میکند و بر صحت انسان هیچ ضرری نداد این بخاری ها از دیگر بخاری ها یعنی بخاری های برقی بهتر کار میکند و خانه را گرم نگهمیدارداولین کسی که بخاری گازی را اختراع کرد یک شرکت به نام (پیتیت اسمیت) و در سال ۱۸۵۸ بود که بخاری اختراع شد هچنان همین حالا در کشور های غربی در بیرون از خانه ها هم استفاده میشود مثلا در گلخانه ها و در بیرون هم استفاده میشودبخاری های گازی امروزه بیشتر بخاطر این بوجود آمدند که هوای خانه و یا دیگر مکانی را گرم کنند و بجای وسایل که خانه را یاد گرم نمیکردند و فقد اسم شان گرم کن بود بدین لحاظ بخازی های گازی به وجود آمدند که نه تنها اسم شان گرم کن بلکه بصورت کامل گرم میکنندتمام مردم در خانه های شان در زمستان استفاده میکنند چون این بهترین وسیله ای است که توسط آن ما خانه خویش و بیرون از خانه را گرم کرده میتونیم این بخاری ها همچنان در محیط های بسیار بزرگ هم استفاده شوند و این بخاری در خانه و صحت انسان مفید واقع شده میتواند بخاری های گازی کاملا ایمنی بوده و هیچ ضرری هم ندارد و فقد توسط گاز کار میکند About the author

anosh-anexx

I am anosh annex from Afghanistan.
buzz and share

Subscribe 0
160