بانوی نخست آمریکا و آموزش دختران 35

Posted on at


بانوی نخست آمرکیا د رمورد آموزش و پرورش بویژه برای دختران در حضور کارشناسان صحبت میکند. او روی فرصت های که برای بانوان فراهم شده است تاکید میکند. بانوی نخست در بخشی از سخنرانی اش چنین میگوید:"حالا که ما بخشی از توجه جهانی را به این سو داریم, باید از فرصت های بشکل درست و کامل آن استفاده کنیم تا سبب تغییرات مهم گردند. چون حالا ملیون ها و ملیون ها دختر در سرتاسر جهان وجود دارند که نمیتوانند به مدرسه بروند.این به این خاطر نیست که آنها نمی خواهند به مدرسه بروند بلکه به این خاطر است که آنها فرصت رفتن به مدرسه را ندارند و بسیاری شان با به خطر انداختن زندگی خود این کار را میکنند. در ایالات متحده آمریکا برای هر کودک و دختری مدرسه ای وجود دارد, اما چنین چیزی برای همه در سرتاسر جهان میسر نیست. بنابراین کارشناسان گرد هم جمع شده اد تا راهای را برای تشویق دختران  به رفتن به مدرسه و آموختن بررسی کنند, چون بانوان توانمند جامعه توانمند می سازندAbout the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160