سلام بهترین هدیه است

Posted on atهمان طور که می دانیم دین مقدس اسلام یگانه دین کاملیست که از هر جهت تکامل یافته و هیچ گونه شک و شُبهه و نواقصی در آن وجود ندارد به گونه ی که تمام جهات زندگی مسلمین را در گرفته و برای هر بُعد و گوشه آن طرزالعمل های را وضع نموده تا مسلمانان با استفاده از آن در سایه اسلام و فضای مسالمت آمیز اوخوت و برادری با یکدیگر بسر برند؛ به همین منظور کلمه سلام را برای هر چه بیشتر شدن صمیمیت و دوستی در بین بنده گانش قرار داده و برایش پاداشی را نیز تعین نموده تا بدین وسیله همه را با یکدیگر برادر و برابرخواند.با گفتن کلمه سلام شخص به برادر مسلمانش این را می رساند که وی از جانب او در امن و امان بوده و هیچ گونه ضرر و زیانی به جان، مال و آبرویش برای وی از جانب او نخواهد رسید، و در امن و سلامت است؛ زیرا اسلام خواهان بر قراری روابط مستحکم و یک پارچه گی در بین مسلمانان جهان است. اما متأسفانه که امروزه در جامعه ما بسیار کم افرادی اشخاصی هستند که به طور کامل سلام را به دیگران می رسانند، و بسیاری از ما آن را ناقص اداء می کنیم، که این بخاطر عدم آگاهی ما درمورد پاداش آن است،زیرا خداوند برای کسی که فقط بگوید اسلام علیکم ده حسنه برای اسلام علیکم ورحمة الله بیست حسنه و برای کامل گفتن آن یعنی اسلام علیکم ورحمة الله و برکاته سی حسنه را تعین نموده است؛ این نشانه فضیلت این کلمه بزرگ مبارک است، کسی که در سلام دادن به دیگران کوتاهی کند، پیامبر بزرگوار اسلام در موردش چنین فرمودند: « بخیل ترین مردم کسانی اند که از سلام دادن بخل ورزند» پس بیایم بخطر نگفتن سلام جزء بخیل ترین مردم نباشیم و با کامل گفتن آن سی حسنه را کسب نموده و در فهماندن این موضوع به دیگران بخصوص کودکان سعی وتلاش نمایم.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160