والدین

Posted on at


.        

والدین

خداوند خالق حقیقی انسان هاست والدین تکالیف زیادی را متحمل میشوند تا طفل شان پرورش می یابد و در فراهم نمودن

غذا لباس   فضای مناسب زنده گی وتربیه سالم اطفال شان شب و روز تلاش می نمایند بنا مقام والدین نزد خداوند بسیار بلند است (حضرت محمد(ص))فرمودند رضای خداوند در رضای پدر و مادر است و قهر و غضب خداوند در قهر و غضب پدر و مادر است.

بنا در این حدیث نیز پیغمبر اکرم یکی از حقوق خداوند را که عبادت از کسب رضای اوست با حق والدین یکجا ذکر نموده است و حتی ادای حق والدین را به منزله ادای حق خداوند دانسته است .

پدر و مادر یگانه گوهری برای فرزند شان میباشد باید فرزندانشان برای نیکی با پدر و مادر هم در زنده گی آنها و بعد از وفات شان باید ادامه دهند وقتی آنها زنده هستند باید با آنها به مهربانی خوبی نرمی و خوشخویی برخورد کنند و کلمات زشت و آزار دهنده بکار نبرند و در مقابل شان احترام داشته باشند.

اطاعت از اوامر والدین نشان دهنده اخلاق عالی هر فرزند دختر و پسر است و نیز بیانگر فرهنگ عالی اسلامی و افغانی ارزندهی هر خانواده و جوانان آن میباشد .

رضای والدین موجب سعادت و نیک بختی و کامیابی انسان می گردد و غضب والدین موجب بدبختی و ناکامی انسان می شود پس بلاخره از امری که خداوند به اوامر والدین است اطاعت کنیم .

هر کاری ما انجام بدهیم نمی توانیم که حق والدین را ادا کنیم با وجود آن باید همیشه احترام آنها را حفظ کنیم به گفته یک دانشمند هر گاه مادر فاسد شود جامعه فاسد می شود .

پدر از سه کلمه گرفته شوده است پ یعنی پویا بودن د یعنی دلیر و شجاعت ر یعنی روشنگر زنده گی و باید نا گفته نماند که بهشت زیر پایی مادر است.        About the author

160