معلم!!

Posted on atای رهنمای جاویدان, ای کوهرافشان دانش, ای سخاوت گراندیشه ها و مفکوره ها من مقامت راستایش ودانشت را به ارجمندی میگذارم. ای معلم مهربانم تو برایم علم آموختن و نوشتن را یاد دادی و برایم رهنما خوبی درزنده گی بودی. ای معلم عزیزم من محبت, دوستی, صفا, صمیمیت را از تو یادگرفتم. تو بودی که مرا فرد مفید در جامعه ساختی از مقام و برکت وجود تو بود که من توانستم خوب را از بد تفکیک کنم. و از بدی ها بپرهیزم. ای معلم گرانقدرم تو را سپاس و احترام میکنم.
ای هدیه الهی تو بودی که مرا به بلندترین قلعه های آسمانی رساندی و مرا لایق این همه نعمت ها که خداوند متعال داده است گرداندی. ای معلم خوبم من توانستم به وسیله تو خود, خدا و جامعه را بشناسم. و برای کمبودی های زنده گی خود و دیگران مصدر خدمت شوم و زنده گی خود را به نحوء حسن پیش ببرم. تو بودی که مرا از جهل, تاریکی و ظلم نجات دادی و راه حق ,عدالت و راستی را برایم نشان دادی. ای معلم نازنینم هر قدر که تو را تعریف و توصیف کنم بازهم کم است.ای معلم عزیزم تو بودی که مرا به علم, هنر و فرهنگ و بازسازی های جامعه مرا آشنا ساختی. ای معلم خوبم تو بودی که مرا به بزرگترین امتحان زنده گی آشنا ساختی و من از تومی آموزم و به تو افتخار میکنم. ای معلم گرامی مقام والای تو قابل ستایش است. تو بودی که جهان را به وسیله علم و معرفت بناء ساختی. ای معلم نازنینم من مهربانی, صداقت, رمزموفقیت و همدلی را ازتو آموختم. ای رهنمای زنده گی ام زحمت کشی توبرای ماقابل قدراست.ای گوهر نایاب تمام رتبه ها, وظیفه ها درجهان و بلندی و آسایش در هرجامعه به وسیله تو صورت میگیرد. ای معلم عزیزم اگر تو نبودی حالا جهان و جود نمی داشت. علم, دانش, رفاء, صلح و آرامی در جامعه شکل نمی گرفت همه گی در جهل, گمراهی و نادانی به سرمی بردند. ای معلم مهربانم آرزوی سلامتی و تندرستی تو را درهر جهان خواهانم. و در تمام حالات تو را ستایش میکنم و از تو پیروی میکنم.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_postAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160