دخانیات و اضرار آن

Posted on at


دخانیات بسیار زیاد ضرر دارد. و باعث بوجود آمدن مشکلات عصبی ، تنفسی ، زخم معده ، خراب شدن شش ها , خراب شدن دندان ها و از بین رفتن قصبة الریه میگردد . و انسان را نابود و بد نام میسازد استفاده کردن دخانیات انسان را به حالت بی خودی قرار میدهد .  و آبرو ، عزت ، خانواده ، سرمایه ، اقوام و دوستان او را از وی میگیرد . و او را شخص بی اجتماع ، دوراندیش و کم عقل میسازد . ونیز دخانیات در دین اسلام حرام خوانده شده است . دخانیات شامل مواد مخدری چون : تریاک ، هرویین , حشیش , متادون , ترامادول , کراک , کتامین , ریتالین , کوکایین ، مورفین ، سگرت ، شیشه ، شراب ، کرستال ، تنباکو، وغیره میباشد . که همه آنها از تریاک حاصل میشود . از مشهور ترین و پر استفاده ترین انواع  دخانیات سگرت است که در کوچه و بازار و تمام جاهای عامه استفاده دارد . و برای انسان مشکلات زیادی را از قبیل : سر گیچه , محرقه  , نفس تنگی را  به بار می آورد و در سراسر جهان نیز  تولید میشود . و کم کم اقتصاد همان کشور را به رکود مواجه میسازد . وتمام جوانان را گم راه میکند . استفاده از دخانیات انسان را تباه میسازد . استفاده از سگرت قلب و جهاز تنفسی را تخریب میسازد . و جهاز عصبی وی را مختل میسازد . تا حتی اینکه باعث ایستادن قلب انسان هم نیز میگردد الکول یا شراب از جمله انواع دیگر دخانیات میباشد . که در زیادتر کشورهای خارجی مثل : ‌انگلستان ، امریکا ، افریقا ,  استرالیا وغیره استفاده میشود و هم اکنون نیز در  افغانستان هم استفاده میشود . و تاجر ها و تولید کننده های شراب از نابود کردن انسان ها لذت می برند ؛ و از آن طریق هم نیز پول  نیزکسب میکنند . پس خود ما باید با دست خود کشور را از بد بختی نجات دهیم  و دخانیات را نابود بسازیم و نگذاریم آن بر ما مسلط شود و او ما را نابود بسازد . و اشخاص معتاد را ترک اعتیاد  بدهیم . تا اینکه فرزندان شان به مواد مخدر روی نیآورند و به اشخاص دیگر مشکل ساز نباشند .


 About the author

asma-faqiri

اسما فقیری در اول حوت سال 1379 ه .ش مطابق به سال 2000 م در ولایت باستان و باشکوه هرات دریک خانواده متمدن و علم دوست دیده به جهان گشود و اولین فرزند والدین خود میباشد . اسما نظر به استعداد ویژه خویش با توجه به سن کمی که داشت…

Subscribe 0
160