سکوت بره ها . جامعه ستیز

Posted on at


 


سکوت بره ها . جامعه ستیز 

در اسیب شناسی اجتماعی گروهی از شخصیت ها را ( سایکوپت ) می نامند . شخصیت هایی که روحیه ضد اجتماعی دارند . نمونه هایی از این شخصیت ها را می توان در تاریخ پیدا کرد . ادولف هیتلر . صدام حسین . موسیلینی و صدها نام دیگر که می توان نام برد .
در سینما هم فیلم هایی با پرداخت به چنین شخصیت هایی ساخته شد . فیلم روانی اثر الفرد هیچکار و نسخه بازسازی شده این فیلم که گاس ون سنت ان راساخت و فیلم مطرح سکوت بره ها . سکوت بره ها را جاناتان دمی در سال ۱۹۹۱ بر پایه شخصیت دکتر لکتر ساخت . 
علم روان شناسی به کمک جامعه متفکر امد . شناخت و موشکافی و تحقیق باعث شد که این نوع بیماری ها کنترل و راه هایی برای حل ان پیدا شوند . 
فاجعه پغمان در افغانستان را شاید بتوان نوعی سایکوپت نامید . شخصیت هایی که در قتل های زنجیره ای دست داشته اند و با تحمل زندان کم یا زیاد ازاد شدند و باز دست به دشمنی با جامعه پرداخته اند و حالا از بلند ترین مقام دولتی یا معمولی ترین شخصیت جامعه در تلاش است تا انها را به پایه چوبه دار ببرند و صورت مسله را پاک کنند . 
امروز داشتم مقاله ای در باره سایکوپت میخواندم و دوباره امشب فیلم سکوت بره ها را نگاه کردم . فیلمی کاملا روانشناسانه که با تصویر کشیدن زندگی یک فرد ضد اجتماع به لایه های درونی و زیرین چنین شخصیت هایی می برد . 
اعدام چنین شخصیت هایی به هیچ وجه این مسله را پاک نخواهد کرد . تا وقتی نتوان به صورت علمی و تخصصی به این مسله نگاه کرد به هیچ وجه نمی شود راه درست را پیمود . 
شخصیت های ضد اجتماع دست به این جنایت ها می زنندو قربانیان مثل بره هایی مجبور به سکوت هستن و باز این جریان ادامه خواهد داشت و قصه هزار و یک شب خواهد شد . 
این مسله می تواند برای دانشجویان روان شناسی یک نقطه تحقیق باشد تا از توانایی عرصه علم روانشناسی برای کمک به جامعه ای سالم سود برد . 

دیالوگ از فیلم سکوت بره ها 
دکتر لکتر : بعد از مرگ پدرت یتیم شدی. بعدش چی شد ؟ [ کلاریس نگاهش را به پائین می اندازد ] من نمی تونم جوابو توی اون کفشای درجه دو تصور کنم ، کلاریس.
کلاریس : من رفتم تا با فامیل مادرم و شوهرش توی مونتانا زندگی کنم. اونا یه مزرعه داشتن.
دکتر لکتر : مزرعه ای با حیوونا ؟
کلاریس : اسب و گوسفند ...
دکتر لکتر : چه قدر اونجا زندگی کردی ؟
کلاریس : دو ماه.
دکتر لکتر : چرا انقدر کوتاه ؟
کلاریس : فرار کردم ...
دکتر لکتر : چرا ، کلاریس ؟ مزرعه دار کاری از روی هوس کرد که باعث ناراحتی تو شد ؟
کلاریس : نه ... اون مرد شریفی بود.
دکتر لکتر : می شنوم. بعد از مرگ پدرت ، یتیم شدی. ده سالت بود. رفتی که با بچه های فامیلتون زندگی کنی ، توی یه مزرعه با گوسفند و اسب توی مونتانا. و ... ؟
کلاریس : و فقط یه روز صبح من فرار کردم ...
دکتر لکتر : فقط همین نه کلاریس. به خاطر چی ؟ کی شروع کردی ؟
کلاریس : خیلی زود. توی خاموشی هوای تاریک.
دکتر لکتر : اون وقت یه چیزی تو رو بیدار کرد. چی ؟ خواب می دیدی ؟ چی بود ؟
کلاریس : صدای عجیبی شنیدم ...
دکتر لکتر : چی بود ؟
کلاریس : نمی دونستم. رفتم که ببینم ... جیغ کشیدن ! یه جور جیغ کشیدن. مثل صدای یه بچه ...
دکتر لکتر : چی کار کردی ؟
کلاریس : لباسامو پوشیدم بدون اینکه چراغو روشن کنم. رفتم طبقه پائین ... بیرون ... به طویله سرک کشیدم ... خیلی ترسیده بودم که بخوام توشو ببینم ، اما باید می دیدم ...
دکتر لکتر : و چی دیدی ، کلاریس ؟
کلاریس : بره ها رو. بره ها داشتن جیغ می کشیدن ...
دکتر لکتر : اونا داشتن بره های کوچیکو می کشتن ؟
کلاریس : آره ... ! اونا داشتن جیغ می کشیدن.
دکتر لکتر : پس فرار کردی ؟
کلاریس : نه. اولش سعی کردم فراریشون بدم ... من در طویله رو باز کردم. اما اونا نمی خواستن فرار کنن. اونا همین طور اونجا موندن ، گیج شده بودم. اونا نمی خواستن فرار کنن ...
دکتر لکتر : اما تو می تونستی و این کارو کردی ، نکردی ؟
کلاریس : آره ، من یه بره رو برداشتم. و فرار کردم ، تا جایی که می تونستم سریع دوییدم ...
دکتر لکتر : کجا می رفتی ، کلاریس ؟
کلاریس : نمی دونم. من غذا یا آبی نداشتم و خیلی سرد بود ، خیلی سرد. فکر کردم ، فکر کردم اگر یکیشونو بتونم نجات بدم ... اما خیلی سنگینی می کرد. خیلی سنگین ... نتونستم بیشتر از چند مایلی دور بشم که ماشین شهربانی منو پیدا کرد و سوارم کرد. مزرعه دار خیلی عصبانی بود ، منو فرستاد به پرورشگاه کلیسا تو بوزمون. من دیگه هیچ وقت مزرعه رو ندیدم ...
دکتر لکتر : اما سر بره تو چی اومد کلاریس ؟
کلاریس : اونا کشتنش.
دکتر لکتر : تو بعضی وقتا از خواب بیدار میشی ، نمیشی ؟ توی تاریکی بیدار میشی ، در حالی که بره ها دارن جیغ می کشن ؟
کلاریس : آره …

زندگی صفر درجه 
کاوه ایریک


About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160