انسان برای چی آمده؟

Posted on atزندگی و امتحانش توانمندی های انسان را رونما می سازد؛ توانایی های که حتی به ان فکر نمی کنیم و برای فکر کردن به انها شاید بعضی وقت ها فرصت هم نداشته باشیم و یا بهتر اینکه خود را لایق ان توانایی ها نمی دانیم.
روزها، ساعت ها، دقیقه ها و ثانیه های زندگی مان در حال گذر است و این انسان نا سپاس است که غافل از این نظام است و لحظه ای به مقصد و معنای این زندگی که همان اخرت است نمی اندیشند و باید از این دنیا و انتحاناتش با کامیابی بگذرند و تا به ان همه زیبایی ها نائل ایند و از این امتحان موفق و پیروز بیرون روند.هر انسان در زندگی روزمره ئ خویش با مشکلات و سختی ها، خوشی ها و شادمانی هایی روبرو می شود و بهضی اوقات انقدر درگیر این رویداد ها می گردد که گویی خوشی ها و مشکلات وی را تحت تسلط خویش قرار داده است. اینها همه وابسته به تقدیر است؛ تقدیری که پیش از به دنیا امدن انسان رقم خورده؛ اینکه عمرش، زندگی اش، دینش و خانواده اش. چقدر هستند و کی ها هستند و در کجا هستند و چطور هستند.خدای بزرگ تمامی اینها را بیهوده نیافریده است، هر انسان باید مقصد این زندگی را بفهمد که چرا افریده شده و برای چه به این زندگی فراخوانده شده است، خوب و بد زندگی اش که برخاسته از رفتار و کردارش است را دریابد و در رفع و پیشرفت انها بکوشد. ادمی باید بداند با این بدن و کالبد پیچیده ای که دارد می تواند تمامی طبیعت و انچه در ان است رام خود سازد. از مغزی که که تا به حال بیش از ان نتوانسته استفاده کند بهره گیرد و به تمام انچه رویایش را در سر می پروراند دست یابد. قلبی که دریای احساسات و عواطف است و قابلیت گنجاندن هر چه را درونش دارد.
باید در تفکر به تمامی اینها فکری برای جمع توشه ای بر اخرتش نماید.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/herat-womensannex/blog_postAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160