انواع بایسیکل در سال ها گذشته (۱)

Posted on at


انواع بایسیکل در سال ها گذشته (۱


بایسکیل وسیله ای است که برای رفتن از یک مکان به مکان دیگر استفاده میشود و توسط پا ها انسان به حرکت در میاید بایسیکل در سال ها ۱۸۱۶: در این سال ها فردی به نام وندریز فرمان را به سله ریفر اضافه کرد کماکان با استفاده از حرکت پا ها بر روی زمین حرکت آن امکان پذیر بوده است و این بایسیکل سرعت اش در هر ساعت به ۱۵ کیلومتر نیرسیدو این یک پیشرفت بزرگی در حرصه بایسیکل بود و بعد در سال ها ۱۸۱۷ همچنان تغیراتی در صنعت بایسیکل سازی ایجاد شد. در این سال بایسیکل کامل تر توسط یک دانشمند ساخته شده بود که این بایسیکل دارای زین کوچکی بود. بعد یک شخص انگلسی یک بایسیکل را با خود به انگلستان برد تا آن را تکمیل تر کند


 


در این زمان او بر علاوه این کار او یک صنف آموزشی وسیله را شروع کرد و اشخاص زیادی به صنف اش اشتراک کردند و بعد بایسیکل و بایسیکل سواری در انگلستان بسیار مشهور شد و برای سرگرمی هم بکار میرفت


 


و بعد یک سال در سال ۱۸۱۸ یک مرد فرانسوی به نام بارون ساوربرن بایسیکل دیگری را طراعی کرد و ساخت. چرخ جلوی این بایسیکل بسیار بزرگ و چرخ عقبی آن بسیار کوچک بود و این وسیله یک نو آوری بود وسیله مذکور را برای بایسیکل سواران به صورت یک مهارت ساخت و برای سرگرمی مردم از آن استفاده میکردند و در سال ۱۸۲۱ لوییس گوهبر بایسیکل دیگری را ساخت که مشابه به بایسیکلی که ساور برن ساخته بود بود اما تنها تغیری که ایجاد کرد این بود که بجای تناب از زنجیر ها امروزه که در بایسیکل ها بکار میرود استفاده کرد


 About the author

160