دوستت دارم.

Posted on atدوستت دارم..غزلهایم تمامش مال تو
شعرهایم هر چه دارم..عیدی امسال تو

زندگی را با تو فهمیدم...تو یعنی..هر چه هست
خنده هایت شور عشق و سینه مالامال تو

فکر کن سربازی ام در چنگ دشمن بی پناه
تو اگر جلاد باشی باز می آیم به استقبال تو

مثل تصویری سه بعدی گیجم از فهمیدنت
تا کجاها می برندم چشم های کال تو

بنده ای بی باورم ! پیغمبری کن..خوب من
ای شکوه چشم هایت آیه ی زلزال تو

دوستت دارم...ببین! افسار شعرم دست توست
شعر یعنی آن نگاه سرکش سیال تو

شعر یعنی یک زمستان غرق گرمای تنت
یا ظهور ظهر خردادی میان شال تو

حرف آخر...یک دعا..یک آرزو..یک خواسته
دوست دارم خوب باشی..خوب باشد حال تو...About the author

MHS31

Born in Afghanistan, Ready to ....

Subscribe 0
160