تلاش و پشتکار در بهتر سازی اینده زن افغان

Posted on at


انسانهای باهمت وپر تلاش


پشتکار و همت و صداقت می تواند از فکتورهایی باشد که در پیشرفت و ترقی و سازنده گی رول ارزنده ای را بازی کند و نقش موثری داشته باشد .انسانهایی هستند که این لباس را پوشیده اند و کمر خویش را بسته اند وتلاش دراین دارند که تغییرات مثبت و بارزی را در زندگی خود و اطرافیان خویش رونما سازند وگام بردارند تا در بتوانند بهترین را رقم بزنند و بر کشوری مثل افغانستان کنونی مان آباد و خرم سازند و بستری امن و والا را بر فرزندان این مرزو بوم مهیا سازند .


در مکتب ملکه جلالی همچون شخصیتی موجود است ،که می خواهد بسازد و مرمت نماید . مدیریت این مکتب خانم سروری بانویی بی مانند در مقام خویش است ، که در تلاش و جدیت اش همتا ندارد و تمام وقت خویش را صرف فرزندان مهدش می سازد ، ابر بانوانی سازد با امروز و فردایی درخشان و آینده ای تضمین شده و مملو از سربلندی و کامروایی را برای ایشان مهیا نماید .این بانو مورد توجه سایرین قرار گرفته و در این هفته از سوی دارالعلوم عالی غیاثیه به عنوان شخصی فعال و نمونه معرفی گردید و در مجله ئ هفته وار ایشان معرفی گردید .البته از دفتر افغان سیتا دل و فعالیت و برنامه ئ موثر و دوامدار  ایشان در این مکتب یادآوری گردید ، در کنار سایر ارگانهای دولتی و خصوصی که برنامه ی مفید در سطح این مهد علم و دانش اجرا نموده اند .در ادامه سلسله برنامه ئ آموزشی مان در مکتب ملکه ئ جلالی در این هفته توانستیم تعداد زیادتری از علاقه مندان را جذب در برنامه ئ خویش سازیم والبته نظر به تقاضای بسیار آنان و آموزش برنامه ئ ویندوز را به اکمال رسانده و برنامه ئ ورد را آغاز نماییم و روی مقاله نویسی و ساختار آن با این بلاگران آینده ، کار صورت گرفت تا بتوانند در این محیط زیبا بدرخشند .


 


 


 


 


 About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160