تغییر ودگرگونی در محیط و تاثیر آن در بهتر شدن و پیشرفت

Posted on at


انسان ها همیشه نیاز به تغییر و تحول و نوسازی دارند ،چرا که طبیعت و سرشت و ساختار این موجود همین گونه است . برای بهتر شدن روحیه وایجاد تحرک و انگیزه ئ بیشتر ،برای تغییر کردن و انرژی گرفتن از محیط و سایر اطرافیان و البته برای شادمان شدن و خوش بودن ؛ که تمامی اینها می تواند به سادگی وارد زندگی آدمی گردد .


که یکی از ساده ترین و آسان ترین راه ها تغییر و نوسازی در محیط اطراف آدمی است ، چرا که سادگی و یگنواختی محیط انسان را به آن شرایط عادت می دهد و دیگر از انژی مثبت بر گرفته از محیط ، خبری نخواهد بود وهم چنان تحرک بیشتر برای پیشرفت بیشتر .


در این هفته به این دلیل از تغییر و نوسازی رشته ئ کلام را گشودم ؛زیرا در مکتب حوض کرباس در این موعد زمانی دچار تغییر و نوسازی گردیده است .از رنگ کردن و بلند ساختن دیوارهای مکتب گرفته تا رسامی تقاشی های زیبا و نوشتن جملات آموزنده روی صحن این مهد .که اینها همگی می تواند در یادگیری و علاقه مند شدن هر چه بیشتر دانش آموزان و مخصوصا دانش آموزان صنوف ابتدایی رول موثر داشته باشد . هم چنان تغییر و تبدیل ادارات سرمعلمین و اساتید این مکتب .که خود گام موثری خواهد بود در ارتقاء سطح کیفی مکتب تا باشد در سطح آموزشی نیز تغییرات والایی صورت گیرد .


در ادامه ئ برنامه ئ آموزشی مان در این هفته اموزش برنامه ورد را تقریبا به اتمام رساندیم و با جذب علاقه مندان تازه وارد نیز مروری بر درس های گذشته نیز داشتیم و توانستیم ما نیز تغییراتی در محیط تعلیمی خویش وارد سازیم و صنف خویش ار همچون مکتب تازه و زیبا سازیم . البته برا برخی از این دانش پژوهان در رسانه های اجتماعی همچون Gmail  و Twitter  حساب بسازیم تا این بانوان بتوانند در رسانه های اجتماعی آشنا و فضایی برای خویش بسازند و معرفی شوند .  


 About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160