بازار یابی در رسانه های اجتماعی

Posted on atرسانه های اجتماعی را از هرنگاه که مورد تحلیل قرار دهیم همواره مزایا و ضررهای خود را داشته اند رسانه های اجتماعی روز به روز بر تعدادشان افزوده میشود و گاهی این رسانه ها تاثیرات مثبتی را بروری افراد یک جامعه داشته و گاهی تاثیرات منفی, از جمله تاثیرات مفید قابل بحث را میتوان بازاریابی در رسانه های اجتماعی با سهولت های فراوان برای دوستداران اقتصاد و بازار یابان ذکر نمود.
در جوامعی که همواره رو به پیشرفت و ترقی هستند این گونه بازار یابی تاثیرات مفید قابل ارزشی را برروی اقتصاد آن کشور داشته زیرا این نوع تجارت را میتوان با نیروی کم انسانی و امکانات محدود نیز انجام داد و در این گونه بازار یابی حرف اول را اینترنت میزند.این گونه بازار یابی در کشور ما هم مفید واقع خواهد شد زیرا ما انسان ها به دلیل راحت طلبی خویش زیادتر طرفدار انجام کارهای سهل هستیم تا کارهای ثقیل و مشکل که همواره برایمان درد سرساز خواهد شد. بلکه مجبور نیستیم دیگر با وضعیت امنیتی فجیع به دیگر ولایات سفر نماییم بلکه خیلی راحت در کنج خانه ی خود نشسته یا پشت میز کار دفترمان و به صورت اسان اجناس مورد نیاز خویش را از طریق اینترنت خریدرای کنیم.
با اینکه حال تمام کارها با استفاده از تکنالوژی انجام میگردد و مردم شیوه های جدید و مدرن را جایگزین شیوه های قدیمی میکنند. بازاریابی آنلاین یا همان خرید و فروش اینترنتی را نیز میتوان یکی از مثال های اساسی در دنیای تجارت و اقتصاد یاد نمود.فیس بوک یکی از رسانه های اجتماعی است که همه گی ما با آن آشنایی داریم, این رسانه ی اجتماعی به دلیل فضای دل چسب و جالبی که دارد و همچنان دیگر مزایا و فوایدش مورد قبول عده ی کثیری از مردم تا سرتاسر جهان میباشد. به واسطه ی این رسانه ی اجتماعی میتوان بازاریابی هم نمود.
هر چند فیس بوک یک رسانه ی خوب و مفید اجتماعی برای برقراری ارتباطات است و مردم از تمام دنیا میتوانند به واسطه ی آن به همدیگر نزدیک شوند در کنار فواید مفید دیگری که دارد استعدادها و اندیشه ی خویش را به اشراک بگذارند.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/herat-womensannex/blog_post


عنایت الله مایار About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160