مکتب جای آموختن علم است

Posted on at


مکتب جای تحصیل کردن و علم آموختن میباشد.مکتب خانه دوم ما است.شاخه ای که مکتب را تشکیل میدهد عبارت از مدیر,سرمعلمین,معاونین,استادان شاگردان و مستخدمین میباشند.شاگردان با بسیار شوق و علاقه به مکتب می آیند, درس میخوانند,دوست پیدا می کنند و با آنها نیز آشنا میشوند.استادان با بسیار محبت به شاگردان خود درس میدهند و همچنین استاد هم نیز به حیث مادر دوم شاگردان به حساب میرود.مکتب را میتوان به دوازده صنف و سه رتبه یعنی ابتدایی,متوسطه و لیسه طبقه بندی کرد که شاگردان نظر به صنف و رتبه ای که به آنها مربوط میشوند درس میخوانند. و نتایج خود را میگیرند.در زمان های سابق که بود دخترها نمی توانستند از درس خواندن بهره مند شوند تنها پسرها اجازه درس خواندن را داشتند ولی حالاهمه اهل جمعیت اعم ازدختران,پسران,زن ها و مردها هم نیز میتوانند تحصیل کنند و از آموختن علم بهره مند شوند.امروزه با پیشرفت تکنالوژی برای شاگردان صنوف کمپیوتر و انترنت نیز مجهز گردیده است که میتوانند از این صنوف بهره بگیرند.سرپرستی مکتب را مدیر مکتب به عهده دارد که مدیر مکتب دارای معاونی میباشد بعد به زیر دست معاون, سر معلمین کار میکنند که سرپرستی استادان و کنترل کردن صنف ها را به عهده دارند.مستخدمین هم شامل بابه ها,خاله ها,آشپز,باغبان و تحویل دار کتابها میباشد.نه ماه یک سال تعلیمی به شمار میرود یک این نه ماه به دودسته چهارونیم ماهه و سالانه تقسیم شده است.شاگردان با اتمام کردن چهارونیم ماه درس یک امتحانی میدهند و به مدت یک ماه رخصت میشوند بعد از رخصتی به مکتب خود باز میگردند و نتایج امتحانات خود را میگیرند و بالاخره به همین ترتیب نیز امتحانات سالانه خود را هم میدهند و با این تفاوت که رخصتی سالانه طولانی میباشد یعنی شاگردان مدت سه الی چهار ماه رخصت هستند و برای سال آینده خود آماده گی میگیرند.به علت اینکه این چهارماه رخصتی شان به هدر نرفته و بیهوده ضایع نشود به صنف های زمستانی برای آموختن و یاد گرفتن درس میروند.امیدوارم که خسته نشده باشید و توانسته باشد این مقاله و معلومات موثر تمام شود من هم از یاد گرفتن درس و خواندن درس لذت میبرم و به علم خود افتخار میورزم چنانکه حضرت رسول اکرم ص می فرمایند : زگهواره تا گور دانش بجوی.و علم درختی است که هر قدر آنرا مصرف کنی از تمام شدنی نیست.About the author

asma-faqiri

اسما فقیری در اول حوت سال 1379 ه .ش مطابق به سال 2000 م در ولایت باستان و باشکوه هرات دریک خانواده متمدن و علم دوست دیده به جهان گشود و اولین فرزند والدین خود میباشد . اسما نظر به استعداد ویژه خویش با توجه به سن کمی که داشت…

Subscribe 0
160