پدر

Posted on atپدر

 

پدر یک واژه ی خوب و اسلامی است که برای همه کس مناسب نیست پدر ها همه مثل نیستند .بعضی ها زیاد مهربان مثل فرشته و بعضی ها بد اخلاق و عصبی هستند .

پدر همیشه برای زن و فرزند خود میسوزد و خفت و خواری را تحمل می کند تا یک لقمه نون حلال وارد زندگی خود بسازند و زندگی خود را به سختی میسازند

و همیشه خیر و برکت در خانه ی شان به وجود می آید و هرگز به مشکل و مشقت رو به رو نمی شوند و خداوند همیشه در زندگی شان در کنارشان بوده و و همه کس از آن ها حمایت میکنند و آن خانواده همیشه در مقابل همه ی مردم چی فامیل . دوست . آشنا و همسایه سر بلند است و همیشه باعث افتخار همه ی مردم میشود تا آنقدر پیشرفت میکند و نان حلال به منزلش می آورد تا پولدار ترین شخص میشود و خانواده خود را همیشه خوشبخت نگه میدارد

و بعضی از پدر ها هم همیشه عادت کردند تا از راه خلاف پول در بیاورند و پول حرام سر سفره ی خانواده ی خود میگذارند و از هر راهی که شد مثل دزدی . اختطاف و یا حتی زنا خلاصه اینکه همان پول را بدست آورند و این کار ها برایشان عادت شده است هیچ ننگی از کار های خود ندارند .

شاید شما دیده باشید که اشخاصی هستند که پولدار هستند که آنها پول های خود را از همین کار ها به دست آورده این پولداری برایشان زیاد پابر جا نمی باشد و یک روز همه ی کار های آنها درس عبرت برای همه میشود در هر فامیل یکی از جمله این اشخاص وجود دارد که باعث شرمندگی و خجالت زندگی فامیل میشود و همه به آتش آن خانواده میسوزند .

همه ی اشخاص از آن شخص دوری میکنند و هرگز با افراد آن خانواده کسی دوست نمی شوند و یا یک پدر که مثل فرشته هاست همیشه با خانواده ی خود مثل یک دوست واقعی و صمیمی است با آنها با مهربانی سخن میگوید .

اما یک پدر که بد اخلاق و عصبی است همیشه مردم را آزار میدهد و همه از دست آن نا آرام اند خانواده ی خود را مورد لت و کوب قرار میدهد و همیشه سعی میکند تا آنها را کوچک کند اگر شما زن و بچه ی آن مرد عصبی را ببینید زخمی و کبود است و یک جای سالم در بدن خویش ندارد و همیشه دعای و نفرین خانواده و دیگر افراد دنبال آن مرد عصبی است .

پس نتیجه میگیریم که پدر خوب شایسته ترین مردهای دنیا است و مرد های بد مفسد ترین شخص دنیاست و پس باید همه مرد ها الگوی خود را مرد های خوب کرده و از مرد های بد درس عبرت بگیرند.About the author

160