ارزش و چگونگی پیدایش طلا

Posted on at


طلا از جمله فلزات با ارزش و گرانبها در طبیعت است که دارای رنگ زرد و جلای فلزی می باشد در طبیعت معمولا میان سنگ های آتشفشانی و در بین سنگهای رود خانه ها و دریا ها پیدا می شود و به همین دلیل دارای شکل ثابت نیست و اغلبا در بین رسوبات به شکل دانه های ریز و درشت پیدا می شود و از جمله مشخصه های عمده طلا داشتن رنگ زرد و داشتن جلای فلزی است و یکی دیگر از مشخصه های آن اینست که هر قدر چکش بخورد میده نشده و تنها شکل آن تغیر می کندو امروزه در تمام جهان طلا استفاده وسیع دارد و بسیاری از کشور ها از آن به عنوان پشتوانه واحد پولی همان  کشور استفاده می کنند و به شکل قطعه های شکل دار در بانک ها نگهداری می شود و به همین طریق است که همیشه ارزش خود را حفظ کرده و از همین طریق است که بانک های بزرگ هیچ وقت ضربه بزرگ اقتصادی نمی خورندو اما از طلا به عنوان زیور آلات نیز استفاده می شود و در بین خانم ها نسبت به آقایان رواج زیاد تری دارد چنانچه خانم ها از طلا به حیث لاکت، انگشتر، گوشواره، تاج، پای زیب و .... وسایل استفاده می کنندو اما در افغانستان کشوری که دارای معادن زیاد طلا است اما به دلیل نبود وسایل مناسب برای استخراج این معادن تا به حال نتوانسته از این معادن استفاده کند و بعضا وقت ها از این معادن به خارج از کشور به مقدار زیاد صادر شده که این هم مربوط می شود به کسانی که نفع گیری می کنند و بسیاری از کشور های خارج به طور غارت گرانه به این معادن دست درازی کرده اند و به معادن افغانستان ضربه سنگین وارد کرده اند و اما اگر دولت به فکر استخراج این معادن باشد می شود که از این معادن در داخل برای مقاصد مختلف استفاده شود و برای بالا بردن سطح اقتصادی در خارج از کشور صادر شود تا بالاخره ما شاهد روزی باشیم که افغانستان نیز مانند کشور های پیشزفته از طلا به حیث پشتوانه پولی استفاه کند


 160