طبیعت و زیبایی های بهار

Posted on at


اگر بخواهیم به واژه,مفهوم و معنی طبیعت پی ببریم این واژه جزء کلمه ای چیزی دیگری نخواهد بود؛زیرا تمام موجوداتی که پروردگار در جهان بی انتهاء آفریده,طبیعت گفته میشود.وبه عبارت دیگر,هرچیزی که دست بشر در آن ایجاد دخالت نداشته باشد,طبیعت گفته میشود. طبیعت تحفه و امانت الهی و خداوندی است.پس نباید به این تحفه و امانت الهی خیانت کرد.انسان باید ازطبیعت به خوبی نگهداری کند و نگذارد کثافات و مضرات بر طبیعت مسلط شود و طبیعت را به یک خرابه و جای بد و زشت تبدیل کرده وتمام موجوداتی که درطبیعت زنده گی میکنند زنده گی را برای آن ها دشوار سازد.در این طبیعت زیبا وخوش آیند انسان ها,حیوانات,پرندگان, خزنده گان,گل ها,نباتات و تمام موجودات عالم هستی زنده گی میکنند.که طبیعت با آبشارها,دریاها,کوه ها,گل ها,باغ ها و درختان مزین است.این طبیعت زیبا و خارق العاده سال ها میگذرد.که یک سال متشکل از چهار فصل و هرفصل دارای سه ماه است که به طور کلی یک سال شامل دوازده ماه میباشد. زیباترین فصل در تمام فصل های سال فصل بهار است.که فصل بهار وقت شگوفه ها,گل ها,زیبایی ها است و فصلی رنگارنگ میباشد.در این فصل صداهایی پرندگان در سراسر جهان میپیچد. دراین فصل آب و هوا معتدل می بوده و گاهی اوقات باران میبارد.بسیاری از مردم فصل بهار را آغاز زنده گی دوباره طبیعت میدانند.در فرهنگ عمومی برخی از کشورها,مثل ایران و افغانستان مردم آنها به این فصل اهمیت میدهند واین فصل با رسیدن خورشید در نقطه اعتدال بهاری یا اول حمل مطابق به 21 مارچ شروع میشود.آنها شروع این سال را با مراسم نوروز جشن میگیرند و این مراسم های شان حدود سیزده روز طول میکشد. فصل بهار فصل میله ها,جشن ها,رخصتی ها وتفریح کردن است.که دراین فصل همه به میله ها رفته وهمه آنها همراه با فامیل خوش گذرانده و لذت میبرند.در این فصل گل های بهاری زیبایی میروید که عبارت اند از: گل های لاله,گل های بندانگشتی,گل های مرسل و گل های لاله میباشد.و بالآخره ما نباید طبیعت خود را به دست کثافات بسپاریم.خود ما باید از طبیعت خود نگهداری کنیم.تا اینکه نسل آینده ما بتوانند مانند ما زنده گی خوش و مرفه داشته باشند.About the author

asma-faqiri

اسما فقیری در اول حوت سال 1379 ه .ش مطابق به سال 2000 م در ولایت باستان و باشکوه هرات دریک خانواده متمدن و علم دوست دیده به جهان گشود و اولین فرزند والدین خود میباشد . اسما نظر به استعداد ویژه خویش با توجه به سن کمی که داشت…

Subscribe 0
160