احمد شاه مسعود

Posted on at


احمد شاه مسعود قهرمانی است که همیشه مردم از او به خوبی یاد میکنند,وی  با جان نثاری هایی که کرد ملت رنجدیده ی افغانستان را از بدبختی ها نجات داده و به سوی پیروزی سوق داد,همواره در کوههای سر به فلک کشیده ی پنجشیر با گام های استوار خویش گام برداشت تا مبادا دشمن بتواند در آنجا دسیسه ای پیاده کند و هم وطنانش را اندوهگین و نگران سازدیکی از بهترین شخصیت های سیاسی بود که تا حال هم که چندین سال از شهادت مظلومانه اش میگذرد مردم یاد و خاطره ی او را زنده نگه داشته اند و هفته ای را به این مناسبت به هفته ی شهید نام نهادند.او نه تنها برای آرامی و داشتن صلح جنگید بلکه به دشمنان نشان داد که با داشتن اراده ی راسخ هم میتوان جنگید و نگذاشت تا بیگانه گان در کشورمان حکم روایی کنند.او در کنار اینکه یک شخص سیاسی بود بلکه یک الگو برای تمام هم سنگران و هم رزمانش بود و با آنان طوری رفتارمینمود که آنان را هیچ گاه آزرده خاطر و ناراحت نسازد و همواره در کارهایش از گذشت و صبر و حوصله ی زیادی کار میگرفت.,نه تنها احمد شاه مسعود بلکه هزاران شهید دیگر که در افغانستان برای پاسداری از وطن خویش جان باختندهمین فداکاری ها و جان نثاری های او بود که وی را قهرمان ملی نام نهادند و یاد و خاطره اش را هر سال در سالگرد شهادتش با گرفتن مراسم زیاد در تمام ولایاتات افغانستان زنده نگه میدارند,نه تنها عبدالله بلکه صدها شهید دیگر در افغانستان جانشان را فدای وطن و ازادی من وتو کردند و ای هم وطن باید گرامی داشت یاد و خاطره ی این بزرگ مردان تاریخ را کسانی که شهادت آرزویشان بوده و اینک که من و تو آسوده ایم همه گی بخاطر فداکاری آنان است.هفته شهید ,هفته ای که برای تو نام نهاده شده ای شهید و مردم یاد و خاطره ی شهیدانشان را زنده نگه میدارند و من اینک قلم را در دست گرفتم تا چند سطری را برای تو بنویسم تویی که بی حد فداکار بودی و از اینکه حالا میتوانم راحت درس بخوانم و برای جامعه ام آینده ساز باشم همه گی از مهربانی های توست ,هرچند نمیتوانم که ذره ای از فداکاری هایت را جبران سازم ولی بدان تا خون در رگ هایم جاریست یادت را از یاد نخواهم برد .About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160