فلسفه نماز در اسلام

Posted on at


نماز به اقوال و افعالی گفته میشود که به گونه مشخص ادا میشود با تکبیر یا الله اکبر گفتن آغاز گردیده و با تسلیم یا سلام گفتن خاتمه میابد و به  وسیله آن به تبارک تعالی تقرب جسته میشود،پیش از اسلام در لغت برای نماز لغت مخصوصی که به آن دلالت کند نبوده است ، باید برای این مراسم لغتی ازنو   تولید میشد  بنابرین لفظ انتخاب گردید زیرا این لفظ معانی عامی را در بر دارد که تقرب جستن به خدا دلالت میکند لذا اسلام در کتاب و سنت خویش به نماز توجه و سفارش نموده و از ترک آن به سختی بر حذر داشته است نماز ستون دین و کلید بهشت و بهترین کردار است و نخستین چیزی میباشد که در روز قیامت مورد باز خواست قرار میگیرد و قرآن کریم در ضمن دعای ابراهیم خلیل به آن اشاره نموده است (پروردگارا من و ذریه مرا نمازگزار قرارده ونیایشمان را قبول گردان)   About the author

laili-zia

Laili Zia was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160