اهداف زنده گی

Posted on atزنده گی آزمون الهی است . انسانها آفریده شدند تا عاقلانه با سپری کردن این آزمون زندگی کنند و خوشا به حال آن عده از کسانی که این آزمون را موافقانه سپری میکنند و در جریان این آزمون طولانی مدت برای خود اهدافی را ساخته و برای رسیدن به اهداف خود مجتهد اند و اهداف خود را با تحمل مشکلاتش دنبال می کنند. زیرا برای رسیدن به هر چیز مراحل سختی ها و اسانی های ان را باید طی نمود.
در دنیا همه موجودات حق زندگی کردن را دارند و انگونه موجود را نمی توان دریافت که برای شیوه زندگی خود به نحوی هدف نداشته باشد. خواه انسان باشد یا حیوان پرنده یا خزنده مقصد از اینکه بخواهیم یا نخواهیم ما در زنده گی هدف داریم٬ بطور مثال به هدف زنده ماندن میخوریم ومینوشیم این یک امر طبیعی است که همه موجودات انجام میدهند. این را می توان هدف مشترک نام گذاشت هدفی که در زندگی همه کس حیاتی است.
اگر عام تر فکر کنیم در مجموع هر کاری را که انجام میدهیم به هدف زنده ماندن و زندگی کردن است و همچنان برای زندگی کردن نیز به هدف لازم است. بطور مثال اهداف انسانها را می توان مورد بحث قرار داد در زندگی اهداف انسانها از یکدیگر متمایز است مگراین عام است که همه انسانها هر هدفی که داریم برای خوشی خود و اطرافیان خود دنبال میکنیم و همچنان برای سعادت دارین تا اینکه دستاوردی برای دنیا و اخرت داشته باشیم. چنانچه در اول یاد اوری شد که زندگی ازمون الهی است! پس باید دانیست که اهداف فقط مربوط به دنیا نبوده بلکه ما به خاطر اخرت نیز به دنبال اهداف هستیم٬ بطور مثال عبادت خداوند (ج) و اطاعت از عوامر او تعالی. زیرا به قول معروف گفته شده که <عبادت خداوند ثروتی است که کسب ان بیشترین لذت را دارد! بخصوص در اوان جوانی و همچنان در عین حال میتوان گفت غرور جوانی> خوش به حال ان جوان که در جوانی به عبادت خداوند می پردازد تا باشد عبرتی برای ان عده از کسانیکه وقت گرانبهای خود را به چیز های بیهوده میگذرانند و زندگی بی هدف فکری می گذرانند.از نظرشخصی من عبادت خالق یگانه اولین گام برای رسیدن به اهداف است. شما چی فکر میکنید با من موافقید یا خیر؟ ما در مجموع دو نوع اهداف داریم یکی اهداف اصلی و دیگری اهداف فرعی در نخست اهداف اصلی قابل ذکر است. اینها اهدافی اند که در مجموع زندگی را سر و سامان میدهند و سازنده زندگی های فردی و اجتماعی اند. که انسانها برای تحقق بخشیدن این اهداف کوشا تر میباشند اهداف اصلی زندگی را باید تا انجا دنبال کنیم تا به انها برسیم و رسیدن به انها حیاتی است زیرا انها را اهداف اصلی نام نهادیم. عملی کردن این اهداف حتمی بوده و نام هر هدفی را که اصلی نهادیم باید در مورد ان تصامیم قاطع نیز داشته باشیم. و میرسیم سر اهداف فرعی که عبارت از سازنده گان اهداف اصلی اند. وقتیکه چند هدف فرعی را دنبال به مرور زمان از ان یک هدف اصلی را میسازیم. اما بدلیل زیاد بودن اهداف فرعی نرسیدن به انها تفاوت جدی ندارد. چه بهتر از اینکه دوستان عزیز در زندگی بتوانیم اهداف اصلی و فرعی را دنبال کنیم تا همیشه کامیابی از هان ما باشد و کامیار باقی بمانیم.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


 http://www.bitlanders.com/Hatifi-Herat/blog_post


 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160