مقام شــــــــــــهید

Posted on at


 


                                             مقام شــــــــــــهید


در اول میخواهم از مقام شهید وجایگاه آن صحبتی داشته باشم . شهید از مقام والایئ بر خوردار است و با ارزش ترین هدیه برای حیات دیگران خون شهید است . چرا که شهدا حیات جاویدان دارند و شهادت آغاز حیات جاویدانگی است


.
امروز 18 سنبله سال 1393 برابر است به سیزدهمین سال روز شهادت قهر مان ملی ( احمد شاه مسعود ) اما باید در این جاه چندی سخنی را از قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود بیان کرد .
احمد شاه مسعود یک مرد دلیر، با عوش ، شجاع بود که مردانگی خود را در برابر خوشون سرخ شوروی نشان داد بر علاوه این همه او شجاعت خود را در مقابل طالبان نشان داد


وی ملت خود را در مقابل با پول یا کدام چیز دیگری نه فروخت بلکه او از وطن خود دفاع کرده وجان را با پای این وطن فدا کرد ونگذاشت که وطن اش نابود گردد . وی وطن را نسبت به جان اش ترجیع می داد چون او قسم یاد کرده بود


که خدا وطن وظیفه سپس او توانست که به خداوند رجوع کند وبه درستی از وطن خود دفاع کرده وظیفه خود را به سر بلندی انجام داد مقام پاک را نیز نصیب خود کرده وسر انجام در باغ بهشت زیست میکند .


 


  About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160