انار

Posted on at


انار میوه یی است سرشار از ویتامین ،آهن و سایر عناصر که برای وجود انسان مفید است و این میوه یکی از بزرگترین منبع خون سازی در وجود انسان است به همین دلیل زمانیکه افراد کمخون می شوند توصعه می شود که از انار استفاده کنند و بهترین موقع برای خوردن انار قبل از نان خوردن است و اگر در صبح مصرف شود از مفیدیت بیشتری برخوردار استو از جمله مزایایی که انار به وجود انسان می رساند اینست که قلب را تقویه می کند ، حرارت بدن را ثابت نگاه می کند ، چربی اضافی بدن را از بین می برد و پرده های داخل انار برای درد شکم مفید است و برگ انار برای تصفیه خون ،ضعیفی بدن و کم اشتهایی و بیماری معده بسیار مفید است و دانه های انار برای معالجه اسهال بسیار مفید است و از آب انار برای درد سینه و خوب شدن سرفه استفاده می شودو درخت انار نسبتا کوچک است که ارتفاع نهایی آن شش متر است و در مناطق معتدل و جایی که گرمسیر نباشد می روید و شاخه های آن نوک تیز و تیغ مانند است و برگهای آن شفاف و کوچک و ساده است و در درخت انار گلهای سرخ رنگ نیز وجود دارد که بی بوی و درشت است و شکل انار کروی و پوست آن رنگ های مختلفی مثل سرخ ، زرد و سبز داردو کشت این میوه در کشور های چون افغانستان ، هندوستان ، ترکیه ، اسپانیا ، چین ، یونان ، فرانسه ، مصر ، ایتالیا و ایران رایج است و اما در انتخاب انار باید متوجه باشید که انار سنگین تر باشد و پوست آن باید صاف ، بدون ترک ، شفاف و تا آخرین اندازه نازک باشد و البته باید یاد آور شد که در حدود بیست نوع مختلف انار در دنیا وجود دارد
160