مقام مادر

Posted on at


موجود زیبا,با احساس,با درک و با فهم مادر است.مادر موجود حقیقی روی زمین میباشد.مقام مادر در قرآن کریم بالا بوده و جایگاه آن در دین اسلام زیاد می باشد.و از نظر معنوی مقام مادر از مقام پدر بالاتر است.مادر بی نهایت مهربان است زیرا مادر در بطن خود طفل خود را مدت نه ماه پرورش میدهد.رنج و مشقت های زیادی را متحمل میگردد.تا اینکه کدام آزار و اذیتی به فرزند آن نرسد و زمانی که فرزند آن به دنیا آمد آن را در آغوش گرفته و بالالایی خواندن به آن خواب میدهد.تعیین نام خوب برای هر طفل حق هر والدین می باشد.و بعد از اینکه طفل آن بزرگ شد تمام خواسته ها و توقعات وی را برآورده میسازد وبرای آن هیچ کم و کاسبی نگه نمی دارد.کلمه مادر بسیار بامعنا,پر مفهوم و بسیار زیبا بوده و هیچ شخصی به زیبایی و لطافت مادر نمی رسد.در مورد مادراحادیث زیادی آمده است.چنان که حضرت محمد (ص)می فرمایند:بهشت زیر پای مادران است.و در بخشی از اعمال برگزیده توسط بزرگان آمده است:در دین اسلام سه اعمال پسندیده شده است. که عبارت از:1- نماز در وقت.2- نیکی به پدر و مادر.3- جهاد در راه خدا.پس باید دانست که مادر مقام والایی و بسزایی در دین اسلام دارد.روزی شخصی که نزد حضرت محمد(ص)خدمت گذاری آنها را میکرد از وی پرسید؟ ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟آن حضرت فرمود:به مادرت.باز از وی سوال کرد؟بعد از او به چه کسی؟آن حضرت جواب داد و گفت:به مادرت.دوباره سوال کرده و گفت:سپس به چه کسی:و به دفعه سوم ام حضرت محمد (ص) جواب دادند و گفتند:به مادرت.پس باید قدر مادر را دانست و باید از رنج دادن مادر خوداری کنیم و به خاطر اشک مادر باید احتیاط کنیم و به هیچ عنوانی دل مادر را نشکنیم زیرا مادر بالای ما حق زیادی دارد.بدون مادر زنده گی ناممکن و دشوار میباشد.و ما هم به دعای مادرمحتاج هستیم و نمی خواهیم سایه مادر از سر ما کم شود.امیدوارم مقاله ای که درباره مادر نوشتم بتوانسته باشد مفید تمام شود.و مشکلات شما را برطرف کند.  About the author

asma-faqiri

اسما فقیری در اول حوت سال 1379 ه .ش مطابق به سال 2000 م در ولایت باستان و باشکوه هرات دریک خانواده متمدن و علم دوست دیده به جهان گشود و اولین فرزند والدین خود میباشد . اسما نظر به استعداد ویژه خویش با توجه به سن کمی که داشت…

Subscribe 0
160