قربانیان آمریکایی44

Posted on at


رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک یک محفل برای تجلیل از یاد و خاطره قربانیان جنگ های آمریکا در مقابل کمونسم سخن میراند و آنرا با شکوه میدارد. در این محفل تعداد زیادی از مقام های بلند پایه آمریکایی و جنرال های بلند رتبه ارتش حضور دارند و آنرا تجلیل میکنند. آقای رئیس جمهور اباما این روز را روز افتخار امیزی برای آمریکا میداند. این محفل به مناسبت قربانیان جنگ های ویتنام, عراق و افغانستان گرفته شده است که در یک آرامگاهی آرام گرفته اند و خوابیده اند.سپس او به سفرش به افغانستان اشاره میکند که از نظامیان آمریکایی بازدید کرده است. جنگ افغانستان تا پایان امسال برای ارتش آمریکا پایان خواهد یافت و سربازان و نظامیان به خانه برخواهند گشت. سپس او به بیان داستان یک بانو میپردازد که شصت و سه سال منتظر شوهرش که به جنگ اعزام شده بود نشست تا اینکه پارسال بقایایش  را به آمریکا بازگرداندن و در این کشور آرام برای همیشه خوابیده است.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160